15.03.2010 – SADECE MÜDÜR KADROLARINDA BULUNANLARIN EK ÖDEMELERİNİN ARTTIRILMASINI EKSİK DÜZENLEME NEDENİYLE DAVA KONUSU YAPTIK…

277

Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayıların yeniden tespiti ve ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinin artırılması, devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar ile bazı kararlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 12.01.2010 tarih ve 27460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 2 inci maddesinin eksik düzenleme nedeniyle iptali ve yürütmenin durdurulması istemli dava açılmıştır.