NÜFUS EMEKÇİLERİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ ARTTIRILMALI, GELİR VERGİSİ KESİNTİSİNE SON VERİLMELİ; BİR MAAŞ TUTARINDA İKRAMİYE ÖDENMELİDİR…

216

kckhtmlbykrnkckheadbykrnkcktitlebykkck/titlebykrnkck/headbykrnkckbodybykrnkckh5bykrnNÜFUS EMEKÇİLERİNE ZORUNLU MESAİ YAPTIRILIYOR, ANGARYAYA SONkck/h5bykrn
NÜFUS EMEKÇİLERİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ ARTTIRILMALI, %15 GELİR VERGİSİ KESİNTİSİNE SON VERİLMELİ; BİR MAAŞ TUTARINDA İKRAMİYE ÖDENMELİDİR…
28 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler öncesinde Yüksek Seçim Kurulu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Yerel Seçimlere yönelik hazırlıkları nedeniyle Nüfus Emekçileri mağdur ediliyor. Geçtiğimiz aylarda seçmen listeleri üzerinde yaşanan sorunlar nedeniyle yoğun iş yüküne maruz kalan nüfus emekçileri, bugünler de “TC kimlik” numarası eksikliği nedeniyle zorunlu mesai uygulamalarına maruz kalmaktadır.
Tüm yurttaşlarımızın sıklıkla hizmet aldığı Nüfus Müdürlüklerinde çalışan Emekçiler geçmişten günümüze daima ciddi bir iş yükünü sırtlamış, ancak buna karşın, aldıkları ücretler açısından sürekli olarak ülkemizdeki Kamu Emekçilerinin almakta oldukları ortalama ücretlerin bile gerisinde maaşlarla çalışmak durumunda bırakılmıştır.
Kamu Kurumlarında iş yoğunluğu nedeniyle Fazla Mesai yapmak durumunda bırakılan Kamu çalışanlarına ödenen Fazla Mesai Ücretlerinden Gelir Vergisi kesintisine tabi kılınanlar da yine ve sadece Nüfus Emekçileridir.
İş yoğunluğunun gerektirdiği istihdam eksikliğini telafi etmek maksadıyla yaptırılan fazla mesailerde hiçbir Kamu Personelinin Fazla Mesai Ücretinden Gelir Vergisi kesintisi yapılmamasına rağmen, Nüfus Emekçilerine ödenen Komik Miktardaki Fazla Mesai Ücretinden %15 Gelir Vergisi kesintisi yapılmaktadır.
Bu haksız uygulamaya son vermek için geçtiğimiz günlerde Türkiyenin dört bir yanındaki Nüfus Emekçileri, haklı taleplerini bildiren Dilekçeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderdiler.
Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan bu uygulamaya son verilmesini; Nüfus Emekçilerine ödenen “Komik” düzeydeki “Fazla Mesai Ücretlerinden” yapılan haksız ve adaletsiz Gelir Vergisi Kesintisine son verilmesini ve arttırılmasını talep ediyoruz.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin devreye sokulmasıyla birlikte geçmişte Muhtarlıklar aracılığıyla yürütülmekte olan işlerin de büyük bir kısmı Nüfus Emekçilerine yüklenmiş bulunmaktadır. Nüfus birimlerinin işyoğunluğu özellikle Seçim Dönemlerinde kat be kat artmasına karşın, bu dönemlerle ilgili olarak Nüfus Emekçilerinin Ücretlerinde herhangi bir artış olmadığı bilinen bir gerçektir.
Hükümet tarafından gerekli önlemlerin zamanında alınmaması ve Yüksek Seçim Kurulunun sistem aktarımında hata yapmasının faturası Nüfus Emekçilerine yüklenmekte, Anayasanın 18. maddesine aykırı olmasına rağmen Zorunlu Fazla Mesai dayatmaları açıkça ortaya konulmaktadır.
Büro Emekçileri Sendikası olarak, Hükümet ve Kurum Yetkililerine bir kez daha sesleniyoruz: Ülkemizde yaşayan insanların doğumdan ölüme, evlenmeden boşanmaya kadar her türlü iş ve işlemleri fedakarca yürüten Nüfus Emekçilerinin insanca çalışma ve yaşamak için gerekli talepleri karşılanmalıdır,
– Her seçim döneminde olduğu gibi, bu Seçim Döneminde de siyasetçilerin giderek artan Nüfus Emekçilerine yönelik, baskı ve tehditlerine son verilmelidir,
– Nitelikli kamu hizmeti için, Adalet ve hakkaniyet ilkesi gereği öncelikle Nüfus Emekçilerinin talepleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır,
– Bu dönemde yaşanan “ekonomik kriz” koşulları ve iş yoğunluğu ve gece gündüz demeden yaptırılan fazla çalışma da dikkate alınarak, Nüfus Emekçilerine, fazla mesai ücretlerinin yanısıra bir maaş tutarında ikramiye ödenmelidir,
– Nüfus birimlerindeki işyoğunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla bu birimlere yeni ve kadrolu personel alımı yapılmalı, bu suretle Nüfus Birimlerinde Yaşanmakta olan İş yoğunluğuna ve Zorunlu Fazla Mesai dayatmalarına son verilmeli,
– Yaptırılan Fazla Mesailer karşılığında, Nüfus Emekçilerinin emeğinin karşılığı olacak düzeyde Fazla Mesai Ücretleri Artırılmalı, Fazla Mesai Ücretlerinden yapılan %15lik Gelir Vergisi Kesintisine derhal son verilmeli,
– Nüfus Emekçilerinin Ücretleri İnsanca Yaşam Ücreti Düzeyine çıkartılmalı,
– Hizmet Binaları ve Çalışma Koşulları iyileştirilmeli,
– Yemek, Servis, Kreş, Lojman ve Sosyal Tesislerden eşit ve nitelikli bir biçimde yararlanmaları sağlanmalı, Nüfus Emekçilerinin Özlük, Sosyal ve Ekonomik Haklarının Toplu Sözleşme yoluyla çözülmesi için İçişleri Bakanlığı Sendikamızla Toplu Sözleşme Masasına oturmalıdır.BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI
kckembykNot: 17.03.2009 tarihinde yapılan basın açıklaması metnidir.k