ADALET BAKANLIĞI VE TBMM’NE YÖNELİK İMZA KAMPANYASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

288

Yargı Emekçilerinin 3717 sayılı Kanundaki değişiklik uyarınca genel bütçeye bırakılan keşif bedellerinin yargı çalışanlarına verilmesi talepli Adalet Bakanlığı ve TBMM’ne yönelik imza kampanyası dilekçe örneği ektedir.
Dilekçe Örneği