SGK ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

275

24 Kasım 2006 tarihinde yapılan SGK Olağanüstü Genel Kurulu’ndan sonra oluşan Yönetim Kurulu’nun 5’i seçilmiş(işçiler, kamu çalışanları, işçi emeklileri, BAĞ-KUR çalışanları ve işverenler), 3’ü hükümet tarafından atanmış 8 YK üyesi ile ilk toplantısını 28.11.2006 tarihinde yapmıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında özet bir bilgi aşağıya çıkarılmıştır.1- ‘Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ çıkarılmıştır.2- ‘Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin Ek Ödeme Usul ve Esaslarının Belirlenmesi’yle ilgili yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmelikle SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı çalışanlarının ek ödemeleriyle ilgili norm ve standart birliği en üst düzeyde ortaklaştırılmaya çalışılmıştır. Genellikle SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’nda halı hazırda devam eden ek ödeme oranları hangi kurumda en üst düzeyde uygulanıyorsa o seviye baz alınmıştır. Kurum çalışanlarının hak kaybı önlendiği gibi, ilave puanlar eklenmiştir. Buna rağmen bizim tarafımızdan yeterli görülmemesi nedeniyle şerh konmuştur. Bu konudaki çalışmalar, çalışanların talepleri doğrultusunda devam etmektedir.3- ‘Sosyal Güvenlik Kurumu Fazla Çalışma Usul ve Esasları’nı belirleyen yönetmelik çıkarılmıştır.4- ‘Sosyal Güvenlik Kurumu İkramiye Usul v e Esasları’nı belirleyen yönetmelik çıkarılmıştır. Daha önce SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’nda var olan yönetmelikler uyarı ve kınama cezasını alanların ikramiyelerinden kesintiler yapılmasını içeriyordu. Yeni düzenleme ile KESK üyelerinin sık sık maruz kaldığı uyarı ve kınama cezası alanların ikramiyesinin kesilmesi yönetmelikten çıkarılmıştır.5- ‘Sosyal Güvenlik Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ kabul edilmiştir. Bu yönetmeliklerde tarif edilen her düzeydeki disiplin ve sicil kurullarına dosyası görüşülen kamu çalışanının üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin bulunması zorunlu hale getirilmiştir.6- ‘Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ çıkarılmıştır. Bu kurulda kurumsal olarak Türk Tabipler Birliği nin temsil edileceği yönetmelik maddesi olarak yazılmıştır.7- ‘Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliği’ çıkarılmıştır. Bu yönetmelikle kurumun Kontrol Memurlarına geniş yetkiler verilerek kayıt dışının önlenmesi, işverenlerden prim alacaklarının hızlı ve çabuk tahsil edilmesi, sendikasız ve sigortasız çalıştırmanın cezai şartlara bağlanarak denetim altına alınması amaçlanmaktadır.8- Yönetim Kurulu kararı gereği Anayasa Mahkemesi’nin 5510 sayılı Yasanın kısmi iptali ile ilgili olarak yapılan görüşmelerde bundan böyle sağlık ve emeklilik hakkının yürütülmesinin devamlılığı, halen yürürlükte olan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı yasalarıyla sürdürülecektir.Özetlenen çalışmalar, KESK in ve BES in oluşturdukları komisyonların önerileri üzerine şekillenmiştir. Çıkarılan bu ve benzeri düzenlemeler ve yapılacak tüm çalışmalarda çalışanların ve toplumun lehine değerlendirmelerimizin ve çalışmalarımızın komisyonlar aracılığıyla devam ettiğinin bilinmesini isteriz.