[ct]EŞİTLİK HAKLARIMIZI VE GELECEĞİMİZİ İSTİYORUZ[ct]

294

Konfederasyonumuzun, 8 Mart haftasında “Eşitlik Haklarımızı ve Geleceğimizi İstiyoruz” kampanyası çerçevesinde ekte gönderilen mektuplar, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı?na ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı?na, basın açıklamaları yapılarak postayla gönderilmelidir.
Ayrıca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü, illerde kadınların katıldığı, örgütlediği miting ve benzeri etkinliklere dönüştürmek için diğer kadın örgütleriyle ortak çalışmalar başlatılmalıdır.
İmza kampanyası dilekçe örnekleri ektedir.