İŞ BIRAKMA EYLEMİNİN HAK OLDUĞU YİNE YARGIDA KABUL EDİLDİ.

290

Zonguldak’ta 1 Aralık 2000 tarihinde Konfederasyonumuzun almış olduğu karar gereği 1 günlük iş bırakma eylemine katılan emekçilere yönelik Devrek’te açılan davada ‘…toplu olarak görevi terk etmek suçundan cezalandırılmalar istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanıklara isnat olunan suçun kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanıkların beraatlarına’ karar verildi.
Böylelikle bir kez daha fiili-meşru-militan mücadelenin gereklerinin yapılmasının suç olamayacağı yargı kararıyla da kabul edilmiştir. Önümüzdeki süreçte yapacağımız eylem ve etkinlikleri daha da güçlendireceğini düşündüğümüz bu yargı kararı haklılığımızın bir kanıtıdır diyor, tüm emekçilere mücadelelerinde başarılar diliyoruz.
Yargı kararı ektedir.