11 Aralık 2023 Pazartesi

10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ: HAKLARIMIZ İÇİN DAHA FAZLA MÜCADELE ZAMANI!

10 Aralık İnsan Hakları Günü: Haklarımız için daha fazla mücadele zamanı! Bugün İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin 75. Yılı. 10 Aralık 1948’de kabul edilen ve...

KESK 28 YAŞINDA!

Geçmişten Geleceğe; Emek, Demokrasi ve Barış İçin, Birlikte Mücadeleye! Kuruluşumuzun 28.Yılında Geçmişten Geleceğe Uzanan Emek, Demokrasi ve Barış Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdürüyoruz! Yürümek;  Yürümeyenleri arkanda boş sokaklar gibi bırakarak, Havaları boydan...

KESK, DİSK TMMOB: YARGI BASKISI KARŞISINDA TTB’NİN YANINDAYIZ!

KESK, DİSK TMMOB: Yargı Baskısı Karşısında TTB'nin Yanındayız! İktidarın muhalif kesimlere, sendikal faaliyetlere, basın emekçilerine, emek ve meslek örgütlerine yönelik saldırıları devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği...

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇE İSTİYORUZ!

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe İstiyoruz! Her gün biraz daha güvencesizliğe mahkûm ediliyor, yoksullaşıyoruz. Kadın yoksulluğu derinleşiyor. Kadına yönelik şiddet hız kesmeden sürüyor, şiddet failleri aflardan,...

25 KASIM ETKİNLİKLERİ İÇİN AFİŞ, MEKTUP VE KESK KADIN DERGİSİ’Nİ YAYINLADIK!

25 Kasım Etkinleri için Afiş, Mektup ve KESK Kadın Dergisi’ni Yayınladık! AFİŞ KESK 25 KASIM 2023 SAYISI KESK KADIN DERGİSİ 25 Kasım 2023 sayısı Mektup 25 Kasım...

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ...

Bugün saat 11.30’da KESK merkezinde, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu üye sendikalarının kadın MYK üyeleri ile bu yıl “Savaşa, şiddete, yoksulluğa karşı barışı, hayatlarımızı ve...

KESK, EMEKLİ ÖRGÜTLERİ İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ!

Bugün 13.00 KESK merkezinde kamudan emekli olmuş emeklilerimizin sorunları ve çözüme dair KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal ve...

YARGI DARBESİNE KARŞI ACİL DEMOKRASİ!

Tek partili Tek Adam rejiminde dün itibariyle Yasama-Yürütme-Yargı üçlüsünden yargı da tümüyle çökmüştür. İktidarın muhaliflere yönelik olarak kullandığı siyasallaşan yargı sopası, Yargıtay 3. Ceza...

KESK, TMMOB, TTB: HATAY DEPREM ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

“UMUDU VE DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYOR, KENTLERİMİZİ YENİDEN KURUYORUZ!”  HATAY DEPREM ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ (28- 29 EKİM 2023 – Antakya, Deprem Çalıştayı) İktidarın Ekolojik Yıkım, Rant, Talan Ve Özelleştirme...

100. YILINDA EMEKTEN, HALKTAN YANA DEMOKRATİK BİR CUMHURİYET!

Ülkemiz topraklarında yaşayan farklı kimlik, kültür ve inançlara sahip halkların emperyalist işgale karşı birlikte mücadelesinin zaferle sonuçlanması ile kurulan Cumhuriyet’in üzerinden tam bir asır...