ANKARA ŞUBELERİMİZ: KADIN CİNAYETLERİNE KARŞI İSYANDAYIZ!

81

Ankara Şubelerimiz: Kadın Cinayetlerine Karşı İsyandayız!

Ankara Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda görev yapan bir kadın arkadaşımızın erkek şiddetine maruz kalarak katledilmesi, Ankara Şubelerimizin çağrısıyla kurum önünde yapılan basın açıklamasında protesto edildi.

Açıklamaya KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher, KESK MYK Üyesi Sema PINAR, Merkez Kadın Sekreterimiz Nigar Dinçer ve BES’li kadınlar katıldı.

Döne Gevher burada yaptığı konuşmada: “Hız kesmeden süren erkek şiddetine karşı önleyici, koruyucu tedbir alması gerekenler, var olan tedbirleri rafa kaldırıyor. İstanbul Sözleşmesi gibi bir sözleşme bir gecede feshediliyor. Biz bu katliamlara seyirci kalmayacağız, ortak mücadele yürüteceğiz. Kadınlar olarak varolan şiddet karşısında daha fazla mücadele kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz! dedi.

Ankara 2 No’lu Şube Kadın Sekreterimiz Serpil Parmaksız tarafından okunan açıklama ve fotoğraflar aşağıdadır:

Sevgili Basın Emekçileri, Sevgili Kadınlar, 

Bugün burada derin bir öfke ve büyük bir acı ile toplandık.

Sendikamızın yetki alanında çalışan Vergi Baş Müfettişi bir kadın arkadaşımız, Ankara’da uzaklaştırma kararı aldırdığı ve defalarca tehdit edildiği Selahattin Özdemir tarafından vahşice katledilmiştir.

Bu cinayet, faile uzaklaştırma kararını ihlal etmesine rağmen başka yaptırımlar uygulamayan yetkililerin ihmali sonucu gerçekleşmiştir.

İktidarın kadın düşmanı politikaları; 6284 sayılı kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve korunması amacıyla çıkarılan yasanın uygulanmaması, imzacı olduğu kadınların korunmasında hayati öneme sahip İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmesi, iş yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasını amaçlayan ILO 190 sayılı sözleşmenin imzalanmaması, kadına yönelik şiddet davalarında faillerin iyi hal ve tahrik indirimlerinden yararlandırılması, faillerin cezasız bırakılması ve bu cezasızlık politikaları, failleri güçlendirirken kadınları güçsüz ve savunmasız bırakmakta; kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddetin artmasına sebep olmaktadır.

Dünya standartları ve uluslararası raporlara göre Türkiye, kadına yönelik cinayet ve şiddet açısından 146 ülke arasında 129. sıradadır. 2024 yılının sadece ilk 5 ayında 180 kadın katledilmiştir.

Bu kadın cinayeti, eril faşist iktidarın kadın düşmanı politikalarının yansımasıdır.

Asıl katiller, uluslararası yasaları uygulamayanlardır.

Büro Emekçileri Sendikası olarak; mevcut yasaların etkin bir şekilde uygulanması, ILO 190 sayılı sözleşmenin imzalanması, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesi ve bu elim olayın göz göre göre gelen bir cinayet olduğunu yüksek sesle haykırmak için buradayız.

Artık yeter!

Kadın cinayetlerine seyirci kalmayacağız!

Kadınlar olarak; ekonomik ve sosyal güvenceden yoksun bırakılmayı, yoksullaşmayı, bize dayatılan kimliklerle yaşamayı, güvencesiz, kayıt dışı çalıştırılarak sömürülmeyi, tüm bakım yüklerini karşılıksız olarak yüklenmek zorunda görünmeyi, şiddet ve istismar tehdidi altında yaşamayı reddediyoruz. Öldürülen kadınların anısını yaşatmak ve kadınların güven içinde yaşayabileceği bir toplum inşa etmek için mücadelemizi kararlılıkla yürüteceğiz. Tüm yetkilileri görevlerini eksiksiz yapmaya, yasaları etkin bir şekilde uygulamaya ve kadınların yaşam hakkını korumaya zorlayacağız.

İhmali olan herkes bu cinayetten sorumludur ve hesap verecektir.

ŞİDDETSİZ BİR YAŞAM, EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, ADALET, DEMOKRASİ VE LAİKLİK MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ!

YAŞASIN KADINLARIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİ!
YAŞASIN KESK!
YAŞASIN BES!