112’DEN TASARRUF OLMAZ! HALKIN SAĞLIĞINDAN VE GÜVENLİĞİNDEN TASARRUF OLMAZ!

204

112’den Tasarruf Olmaz! Halkın Sağlığından ve Güvenliğinden Tasarruf Olmaz!

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanlığı 12 Saatlik Vardiya Sistemi Çalışma Usul ve Esasları yazısını 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerine göndermiştir.

Ülkemizin mevcut ekonomik yıkımından sorumlu olanlar yalnızca emekçilerin kemerlerini sıkmakla kalmıyor; tasarruf adı altında vatandaşın sağlık ve güvenliğinden sorumlu kurumlarını da zafiyete uğratıyorlar. Çok kazanandan az, az kazanandan çok vergi alan; yetmedi sermayeye vergi indirimi üstüne indirim yapanlar ekonomik yıkımın tüm yükünü emekçilerin sırtına yüklemekle kalmıyor; 112 Acil Çağrı Merkezi gibi önemli bir kurumu yetersiz personelle çalıştırıyor, emekçilerin dinlenme – mola saatlerini düşürerek ve vardiyaları arttırarak tasarruf etmeye çalışıyorlar.

Yazılan yazıda “Personel sayısı yeterli olması halinde 12/48, yetersiz olması halinde 12/36 veya 12/24-12/48 vardiya sistemi ile çalışması sağlanacaktır” deniyor. Deprem, yangın, sel vb. birçok afetin yaşandığı ülkemizde 112 Acil Çağrı Merkezi gibi bir kurumun personel sayısının yetersiz olduğunun ifadesi bir suçun kabulüdür. 112 Acil Çağrı Merkezlerini yetersiz personelle çalıştırılması halkın sağlığı ile oynamaktır. Eksik personel sayısının yarattığı iş yoğunluğunu 112 AÇM emekçilerinin sırtına yükleyerek hem halkın hem de çalışanların sağlığı ve yasal hakları gasbedilmektedir. Böylesi dikkat gerektiren sağlık ve güvenlikle ilgili bir hizmette personelin mola saatlerinden kısarak eksik personelin yarattığı iş kaybını ortadan kaldırılmaz. Dolayısıyla taşıma suyla değirmen dönmez hele 112 gibi halkın sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir kuruluşta personel eksikliği kabul edilemez. Bu yüzden İçişleri Bakanlığı’nı ve halkımızı uyarıyoruz. 112 AÇM’ye acilen kadrolu personel alınmalıdır. Personel alınana kadar 12/48 çalışılan birçok 112 AÇM’de olduğu gibi diğer kurumlardan takviye personel alınarak geçici olarak hizmetin aksamaması sağlanabilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 178: “Personele yaptırılacak fazla çalışmanın her 8 saati için 1 gün hesabı ile izin verilir“ denmektedir. Buna rağmen yine aynı yazıda “Aylık 160 saatlik çalışmayı aşan her 24 saat için idarenin uygun gördüğü zamanda fazla çalışılan her 24 saat için 1 gün izin verilir” denmektedir. Bu kararla İller İdaresi Genel Müdürlüğü hukuk tanımayarak açıkça suç işlemektedir. Bu karar derhal kaldırılmalıdır.

Resmi Tatil, bayram, hafta sonu demeden çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi emekçileri; özellikle yaz mevsimlerinde yıllık izinlerini kullanmak için bile kuyrukta beklemekte, yine de özverili bir şekilde çalışarak vatandaşa hizmet vermektedirler. Molalarınızdan kısın, 12/36 vardiya sistemiyle çalışın demek; sağlığınızdan olun, ailenize vakit ayırmayın, hiçbir sosyal hayatınız olmadan çalışın, vatandaşın sağlık ve güvenliğini riske atın demektir. Çalışanların dinlenme hakkını gasbetmek Anayasal bir suçtur.

Büro Emekçileri Sendikası olarak 112 Acil Çağrı Merkezi emekçileri ve 112 Acil Çağrı Merkezlerinden hizmet alan vatandaşlarımız adına buradan sesleniyoruz:

  • Vatandaşın sağlığından ve güvenliğinden tasarruf olmaz!
  • 112 Acil Çağrı Merkezi emekçilerinin molasından tasarruf olmaz!
  • 112 Acil Çağrı Merkezi emekçilerinin sağlığından tasarruf olmaz!
  • 112 Acil Çağrı Merkezi emekçilerinin yemeğinden tasarruf olmaz!
  • 112 Acil Çağrı Merkezi emekçilerinin servisinden tasarruf olmaz!
  • 112 Acil Çağrı Merkezi emekçilerinin aile hayatından, sosyal hayatından tasarruf olmaz!

Derhal personel alımına giderek yetersiz personelle çalıştırdığınız 112 AÇM’lerinin çalışma koşullarını 12/48 esasına göre düzenleyin, 112 emekçilerinin ve halkın sağlığıyla ve can güvenliğiyle oyun oynamayı bırakın!

MERKEZ YÖNETİM KURULU