ADLİYELER ÖNLERİNDEN SESLENDİK: “MÜLAKAT EMEK HIRSIZLIĞIDIR, KALDIRILSIN!”

242

Adliyeler Önlerinden Seslendik: “Mülakat Emek Hırsızlığıdır, Kaldırılsın!”

17 Nisan 2024 Çarşamba günü illerde Şube ve Temsilciliklerimiz tarafından “Adalet Bakanlığı’nda Bakanlıktan Referansı Olanlar Kazandı, Emekçiler Kaybetti. Mülakat Emek Hırsızlığıdır, Kaldırılsın!” şiarıyla Adliyeler önünde basın açıklamaları gerçekleştirdik.

Ankara’da, Ankara 1 ve 2 No’lu Şubelerimizin çağrısıyla Ankara Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasına KESK MYK Üyesi Bahadır Berdicioğlu, MYK Üyelerimiz ve Yargı Emekçileri katıldı.

Açıklamada konuşma yapan Genel Başkanımız Özer Avanaş:

Sayın Adalet Bakanı’na sormak istiyoruz..

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan görevde yükselme yazılı sınavı sonucunda yapılacak mülakat öncesinde Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın Adalet Akademisi toplantısında mülakatla ilgili cep telefonuna gelen mesajlara olumlu cevap vermesini sahiplenen ve bu tür yazışmaların olabileceğini ancak sınav komisyonlarının “liyakatin esas alacağını ve temel kriterin liyakat olacağını” beyan ederek sahiplenmiştiniz.

Öyleyse;

 • Yapılan yazılı sınav sonucunda yüksek puan aldığı halde mülakattan elenenlerin sayısının bu kadar yüksek olmasının nedeni nedir?
 • Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın referans olduğu yargı çalışanlarının yazılı sınavında kaç puan olmuş ve kaç puan almışlardır! Yapılan mülakatta içlerinden başarısız bulunarak elenen var mıdır?
 • Daha da ötesinde yandaş sendikaların şubelerinden yapılan açıklamalarda, İllere tanınan kontenjanlarının kendi üyeleri tarafından doldurulduğunu ve sınav komisyonlarında kendi üyelerine yönelik aşırı derecede pozitif ayrımcılık yapıldığını beyan etmektedirler.

Bir kez daha söylüyoruz!

Mülakat, kaybedenin kazanana saygı duymadığı, emek edenin emeğine saygıyı ortadan kaldırdığı emek hırsızlığıdır.

Bakanlıkça yapılan bu görevde yükselme sınavında ortaya dökülen bunca usulsüzlük ortadayken, bu sınavın adil yapıldığına inanmıyoruz ve Sayın Adalet Bakanının yargı emekçilerine yapılan bu haksızlığı ortadan kaldırmak için bu sınavı iptal etmesini bekliyoruz. Keza biz sendika olarak bu sınavın iptal edilmesi için yasal süreci başlatacağımızı sizlerin aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İllerde okunan basın açıklaması metni aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

ADALET BAKANLIĞI’NDA BAKANLIKTAN REFERANSI OLANLAR KAZANDI, EMEKÇİLER KAYBETTİ…

MÜLAKAT EMEK HIRSIZLIĞIDIR, KALDIRILSIN!

Değeli Basın Emekçileri,

Kendi etrafını kollama, parti yandaşlarından sermayedar yaratma anlayışıyla ülkeyi yöneten iktidar partisi toplumdaki adaletsizlik duygusunu derinleştirmeye devam ediyor.

Sefalet sınırında bir gelirle yaşamaya çalışan milyonlarca emeklilere, açlık sınırında bir ücrete mahkum edilen emekçilere, asgari ücretlilere kaynak ayırmayan iktidar, yandaş kayırma projesi olarak icat ettiği kur korumalı mevduat sahiplerine devasa kaynak aktarmaya, hazineden bir kuruş para ödemeyecek diye seçim dönemlerinde propaganda malzemesi haline getirilen kamu özel işbirliği ortaklığı adı altında yandaş iş insanlarına ihale edilen döviz garantili projelerle kamu gelirleri yağma edilmeye devam edilmektedir.

Değeli Basın Emekçileri,

İktidarın kamusal kaynakları dağıtma yöntemi ve kendi yandaşlarına servet olarak aktarmasındaki bu el koyma anlayışı kamunun yarattığı istihdam ve görevlerde de hız kesmeden devam etmektedir. Anayasamızda Devletin istihdam yaratma ve kamusal hizmetlerde görev almayı bir hak olarak tanımlandığı gibi, Anayasanın alt metini olan ve kamu emekçilerinin işe alınması ve istihdam edilmesi, özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin yer verildiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer düzenleyici metinlerde; kamusal hizmetlerin verilmesinde ayrımcılık yapılamayacağı ve kamusal hizmetlerde görev almanın liyakat esasına göre yapılacağı ve kamusal hizmetlerde kariyer yapmanın yine liyakat esasına göre yapılacağı belirlenmiş olduğu halde, iktidar kamunun yarattığı istihdam olanaklarını da tıpkı ekonomik kaynakların dağıtılmasında ki çökme anlayışıyla yandaşlarına rüşvet olarak dağıtmayı hak olarak görmektedir.

Değeli Basın Emekçileri,

Bu iktidarla birlikte görevde yükselme ve unvan sınavlarında uygulanmaya başlayan mülakat uygulaması, kamuya ilk işe girişler dahil, kamu kurumları tarafından yapılan bütün sınavlar liyakatten uzak bir anlayışla iktidar partisinin yandaşlarını bir kayırma, gönül alma ve rüşvet verme aracına dönüşmüştür.

Televizyonlara dahi yansıyan birçok Bakanın, Milletvekillerinin cep telefonlarına gelen, referans adı altında masumlaştırılan mesajlar sınav komisyonlarında hak eden binlerce kamu görevlisinin elenmesi anlamına gelmektedir. On binlerce kamu emekçisi yıllarca emek verdiği kurumda hak ettiği görevlere gelemeyişinin verdiği moral bozukluğu ile mutsuz bir şekilde çalışma yaşamını sürdürmekte, bazen bu gönül kırıklığı onların erkenden emekli olmasına veya istifa etmesine nedeni olabilmektedir.

Kamuda mülakat uygulamasının yarattığı ayrımcılık ve tahribat 2023 Mayıs seçimlerine de yansımıştır. Konuyla ilgili sendikamızın eylem etkinlikleri ile de gerek muhalefet partileri gerekse iktidar partisi mülakatın kaldırılacağını sözünü vermek zorunda kalmıştır. Ancak iktidar partisi vaat ettiği halde mülakatın kaldırılması konusunda herhangi bir yasal düzenleme yapılmamış; tam aksine bu düzenlemeler yapılmadan yangından mal kaçırırcasına 2023 ve 2024 Yıllarında hemen her bakanlıkta görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile mülakat sopası kullanılmaya devam edilmiştir.

Hatırlarsanız Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği için 19 Ağustos 2023 tarihinde yazılı sınav yapmış, yazılı sınavda başarılı olanlar için 11 Aralık 2023 ile 17 Ocak 2024 tarihleri arasında mülakat sınavı yapmıştı. Ancak yapılacak mülakat öncesi Adalet Bakan yardımcısı Ramazan Can’ın Adalet akademisi toplantısındayken cep telefonuna gelen torpil talepleri ve bu talepleri, Adalet Bakanlığı özel kalemine ilettiğini belirten ve yaklaşık yarım saatten fazla süren yazışmalarıyla gündeme gelmiş ve kamuoyundan yoğun eleştiriler almıştı. Yapılan eleştirilere Adalet Bakanı Yılmaz TUNÇ “Bu değerlendirmeleri yapacak olan komisyonlardır. Bu talepleri değerlendirirken ilgili komisyonlar kişinin liyakatine bakar. Bizim tek kriterimiz liyakattir” diyerek adeta bakan yardımcısına gelen torpil taleplerini sahiplenmişti. Öyleyse buradan ve bütün işyerlerimizin önünden Sayın Bakana bir kez daha soruyoruz, tek kriterimiz liyakattir diyerek sahip çıktığınız bakan yardımcınızdan torpil talep edenler;

 • Yazılı sınavda kaç puan almışlar,
 • Yazılı sınavı kazananlar arasında başarı sıralamaları nedir,
 • Daha da önemlisi bakanlıkça yapılan mülakat sınavında kaçı başarısız bulunarak elenmiştir.

Değerli Basın Emekçileri,

Yargı adaleti ve hukukun üstünlüğünün kurumsallaşması için kayda değer bir şey yapmayan adalet bakanlığı yapılan bütün kurum güven araştırmalarında en alt sıralarda kendine yer bulmaktadır. Hukukun yerlerde sürünmemesi için bir şeyler yapması gereken bakan yardımcısı, Adalet Bakanlığında binlerce yargı emekçisinin bin bir emekle hazırlandığı görevde yükselme sınavında yazılı sınavı kazanan adayların girmeye hak kazandıkları mülakat sınavında torpile kayırmaya ve emek hırsızlığına aracılık etmektedir. Torpilin ve emek hırsızlığı yapıldığını nereden mi anlıyoruz. Bakanlıkça, açıklanan yazılı sınavda yüksek puan aldığı halde mülakatta elenenlerden ve yine bakan yardımcısının torpiline aracılık ettikleri dahil, yazılı sınavından düşük puan aldığı halde mülakatta başarılı sayılanların çokluğundan anlaşılmıştır.

Değerli Basın Emekçileri,

Bizler Büro Emekçileri Sendikası olarak mülakat uygulamasının emek hırsızlığı olduğunu, kamusal hizmetlerin yerine getirilmesinde liyakat-kariyer ilişkisini ortadan kaldırdığını ve kamusal hizmetleri niteliksiz hale getirdiğini biliyoruz ve sürekli kamuoyunun gündemine getiriyoruz. Bu nedenle mülakat uygulamasına başından beri karşı durduk, kamuda ilk işe girişler dahil, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında mülakatın kaldırılması için idari yargıda davalar açtık, siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirerek yasal düzenlemeler için önerilerde bulunduk, diğer taraftan işyerlerimizin önünde ve alanlarda basın açıklamaları yaparak teşhir ettik ve etmeye de devam edeceğiz.

Değeli Basın Emekçileri,

Bir kez daha altını kalın çizgilerle çizerek söylüyoruz. Kamusal görev ve unvanlar hiç kimsenin ve partinin mülkiyetinde değildir. Kamusal hizmet ve unvanlar toplumun ortak Anayasal hakkıdır. Bu sınav ve mülakatların toplumun bütün kesimlerine açık ve eşit olması gerekmektedir. Hak edenin kamusal hizmette görev aldığı, liyakat esasına göre kariyer yaparak yükselmenin temel olarak benimsendiği, dolayısıyla bakan, bakan yardımcıları ve yüksek bürokratların aracılık etmediği/edemediği adil bir sınav hakkı için mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Mülakat kaldırılsın. Çünkü:

 • Mülakat emek hırsızlığıdır!
 • Mülakat niteliksiz kamu hizmetidir!
 • Mülakat eksik istihdamdır!
 • Mülakat baskı aracıdır!
 • Mülakat siyasal ayrımcılıktır!
 • Mülakat iş barışının bozulmasıdır!
 • Mülakat genç kamu emekçilerinin önünde engeldir!
 • Mülakat sendikal ayrımcılıktır!
 • Mülakat psikoloji baskı ve mobbing aracıdır!
 • Mülakat hak yemektir!

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!
Yaşasın BES!
Yaşasın KESK!