BALIKESİR ŞUBEMİZ: MÜLAKAT EMEK HIRSIZLIĞIDIR, LİYAKAT İSTİYORUZ!

347

Balıkesir Şubemiz: Mülakat Emek Hırsızlığıdır! Mülakat Değil, Liyakat İstiyoruz!

Balıkesir Şubemiz, mülakat uygulamasının kaldırılması talebiyle Balıkesir Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

5 Nisan 2024 Cuma günü yapılan ve Şube Başkanımız Seyhat Şeker tarafından okunan açıklama aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

MÜLAKAT EMEK HIRSIZLIĞIDIR! MÜLAKAT DEĞİL LİYAKAT İSTİYORUZ!

Değerli Basın Emekçileri;

Bilindiği üzere en son yapılan genel seçimlerde, mevcut iktidar da dahil olmak üzere tüm partilerin en büyük vaatlerinden biri kamuda işe alım ve görevde yükselme sınavlarında mülakat sisteminin kaldırılmasıydı. Ancak aradan geçen 1 yıla yakın sürede bu konuda en ufak bir adım atılmadığı gibi ne liyakati ne de hakkaniyeti esas alan mülakat sistemi, aynı şekilde uygulanmaya devam etmektedir.

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre 2011 yılına kadar yapılan sınavlarda mülakat uygulaması bulunmamaktaydı. Yazılı sınav öncesi başvuru koşulları oldukça objektifti. Ön koşul olarak gereken en düşük hizmet süresi 8 yıldı. Sınav yapılmadan önce adaylar, işe başlama tarihi, mezun olduğu okul, mezuniyet notu, yüksek lisans veya doktora yapıp yapmadığı, sicil notu, disiplin cezası alıp almadığı gibi kriterlere göre değerlendirilerek başvuruları kabul ediliyor ve kadro sayısının 3 katı aday sınava girebiliyordu. Kısacası adaylar henüz sınava girmeden önce bir elemeden geçiyordu.

Fakat ilk kez 2015 yılında uygulanan mülakat sistemiyle birlikte hizmet süresi 6 yıla düşürüldü ve geri kalan tüm kriterlerin yerini “referans” adı altında masumlaştırılan bir yöntem aldı! Adaylar sınava kaç kişinin girdiği, en yüksek ve en düşük puanların kaç olduğu, girenler arasında kendisinin kaçıncı sırada olduğu gibi en basit soruların bile cevabını alamamaktadır.

Mülakat sistemi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bahsedilen liyakat ve kariyeri tamamen hiçe saymaktadır. Kamuda çalışma barışının en büyük düşmanı haline gelmiştir. “Referans”ı olmayanla olan, yeterince “hatırlı” kişilere ulaşamayanla en güçlü kişilerle bağlantı kuran arasında bir soğuk savaş oluşturmuştur.

Üzülerek belirtiyoruz ki; mülakat sisteminin en kabul edilemez sonuçlarından biri de sendikal ayrım yapılmasıdır. İktidar sahiplerine yakınlığı herkesin malumu olan sarı sendika ve bir siyasinin, “sahibi” olduklarını söylemekten çekinmediği diğer sarı sendikaya üye olanlar dışında Adalet Bakanlığınca yapılan görevde yükselme sınavında başarılı sayılan kimseye rastlayamıyoruz! Anlaşılan o ki; Adalet Bakanlığına göre yalnızca Memur-Sen ve Türk Büro-Sen üyeleri görevde yükselmeye layıktır (!) Fox (Now) TV ana haber bülteninde de yer bulan ve bizzat Bakan Yardımcısı tarafından tek tek cevaplandığı iddia edilen taleplerin sonucunu da merak etmekteyiz.

Büro Emekçileri Sendikasına üye olanlar, mülakatlı sistemden önce görevde yükselme sınavlarında başarılı olabiliyorken, 2015 yılından bu yana yazılı sınavdan ne kadar yüksek puan alırlarsa alsınlar, amirleri ve meslektaşları tarafından ne kadar takdir edilirlerse edilsinler, hiçbir mülakat engelini aşamamıştır. Bu tespitimiz gerçeği yansıtmıyorsa, Adalet Bakanlığını yanlışımızı düzeltmeye davet ediyoruz.

Mülakatlar; kamu emekçilerinin Anayasal hakkı olan istediği ve kendi seçtiği sendikaya üye olmasına engel olmaktadır. Çalışanların bir kısmı, sırf mülakatta başarılı sayılabilirler umuduyla mevcut üyeliklerini sonlandırmaktadır. Bir kısmı ise, kariyer hedefinden vazgeçmeyi göze alarak inandığı ve güvendiği sendikasını terk etmemektedir. Bu da mülakat sisteminin kamuoyunda görünmeyen yüzü olarak karşımıza çıkmaktadır.

2023 yılı Mayıs ayında ilan edilen görevde yükselme sınavı sonuçlarının açıklanması neredeyse 1 yıl sürmüştür. Kamu çalışanları meslek hayatlarının 1 yılını bunun gerginliğiyle geçirmiştir. Liyakat ve adaletten uzak sonuçlar açıklanır açıklanmaz da bir sonraki sınav ilanı için çalışmaların başladığı duyurulmuştur. Kamu çalışanları bitmek bilmeyen bir stres kaynağının içinde görev yapmaya mahkum edilmiştir.

Açıkladığımız hususlardan da anlaşılacağı üzere mülakat emek hırsızlığıdır!

Tüm bu nedenlerle:

– İktidardan;

Sözünde durmasını ve mülakat sistemini derhal kaldırmasını,

Kamuda işe alımlarda, görevde yükselme ve unvan değişikliklerinde; liyakat, adalet, hakkaniyet ve çalışma barışını önceleyen kriterlere uygun şekilde başvuru ve yazılı sınav sisteminin uygulanmasını talep ediyoruz.

– Tüm kamu kurumlarından;

Gerek çalışma hayatında gerekse görevde yükselme sınavlarında sendikal ayrımcılığa son verilmesini talep ediyoruz.

– Adalet Bakanlığından;

2015 yılından önce ve sonra kaç Memur-Sen, kaç Türk Büro-Sen, kaç BES ve diğer sendika üyesinin yazılı sınavda ve özellikle mülakatta başarılı olduğuna dair bilgilerin paylaşılmasını,

Mülakat sistemi kaldırılıp yerine liyakati esas alan bir yazılı sınav sistemi getirilinceye kadar yeni bir sınav yapılmamasını talep ediyoruz.

– Üyemiz olsun olmasın tüm kamu çalışanlarından;

Emeklerine sahip çıkmalarını bekliyoruz.

Taleplerimiz yerine getirilinceye kadar gerekirse görevde yükselme sınavlarına girmemek dahil adaletsizliğe karşı tepkilerini göstermeye ve sessiz kalmamaya davet ediyoruz.

Kamusal görev ve unvanların hiç kimsenin ve başta siyasi partiler olmak üzere hiçbir zümrenin mülkiyetinde ve tekelinde olmadığının altını çiziyor, taleplerimizin takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Büro Emekçileri Sendikası

Balıkesir Şubesi