DENİZLİ ŞUBEMİZ: ULAŞIM MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLSİN!

394

Denizli Şubemiz, Sarayköy’e günübirlik gidip gelmek zorunda olan kamu emekçilerinin ulaşım mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

27 Mart Çarşamba günü Şubemizde yapılan açıklamada, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 5. ve 7. Maddelerinde yer alan “Büyükşehir belediyelerinin sınırları, adını aldıkları büyükşehirlerin belediye sınırlarıdır.” “Büyükşehir görev, yetki ve sorumlulukları sayılmış, maddenin (f) bendinde “Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak”, (p) bendinde “Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek” hükümleri hatırlatıldı.

Açıklamayı yapan Şube Başkanımız Yusuf Yurdakul: “Halen kamu kurumunda çalışan ve görevi gereği Sarayköy’e günübirlik gidip gelmek zorunda olan, aralarında sendikamızın üyesi de olan çok sayıda kamu çalışanı arkadaşımız bulunmaktadır. Bu kamu çalışanları gerek zaman yönünden gerek ekonomik yönden ulaşımda zorlanmaktadırlar. Ayrıca tarafımızca yapılan çevre araştırmasında genel olarak Sarayköy halkının da Denizli-Sarayköy arasında Belediye otobüsünün çalışmasını istediği görülmüştür. Bu nedenle Denizli-Sarayköy arasında Büyükşehir Belediye otobüs hattının oluşturulmasını talep ediyoruz. Bu talebimize ilişkin dilekçelerimizi gereği için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na veriyoruz. Bu haklı talebimizin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.” dedi.