HALKLARIN ÖZGÜRLÜK, EMEKÇİLERİN HAK MÜCADELESİNİ NEWROZ RUHU VE COŞKUSUYLA YÜKSELTİYORUZ!

235

Halkların Özgürlük, Emekçilerin Hak Mücadelesini Newroz Ruhu ve Coşkusuyla Yükseltiyoruz!

NEWROZ KUTLU OLSUN! NEWROZ PîROZ BE! مبارك عليكم عيد النيروز

Yeni gün, yeniden doğuş ve başlangıçlar anlamına gelen Newroz kutlu olsun!

2024 yılı Newroz’unu ülkemizde ve bölgemizde siyasal, ekonomik ve toplumsal olarak birçok sorun içerisinde karşılıyoruz. 7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısı ve devamında İsrail hükümetinin başta Gazze olmak üzere soykırıma varan saldırıları tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor. Savaşın Lübnan’a ardından da tüm Orta Doğu’ya yayılma riski bulunuyor.

Savaşlar ve silahlı çatışmalar gibi kapitalizmin rantçı, talancı, doğa, insanlık ve emek düşmanı politikaları halkarı ve emekçileri sömürmeye, yoksullaştırmaya devam ediyor. Newroz’u 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yaklaşırken karşılıyoruz. Derinleşen yönetememe krizinden çıkamayan AKP; halkın iradesine ipotek koyarak, yurttaşların çalışma hakkı ve hukuk güvencesini hiçe sayarak, demagojik söylemlerle toplumsal kutuplaşmalar yaratarak ülkemizi çok tehlikeli bir uçuruma sürüklemektedir.

Hergün karşı karşıya olduğumuz baskı ve sömürü emekçilerin ve halkların öfkesi sistem karşıtı toplumsal ve sınıfsal hareketlerin giderek büyümesine yol açıyor. Aşırı sağın yükselmesine karşı dünyanın farklı yerlerinde emekçiler, kadınlar ve gençler sokağa çıkıyor. İngiltere, Almanya, Fransa gibi kapitalizmin yerleşik olduğu ülkelerde sendikalar eylemler ve etkinlikler düzenleyerek hükümetlerin ve işverenlerin uygulamalarına karşı sesini yükseltiyor. Emekçiler kapitalist sistemin kazanılmış hakları birer birer ortadan kaldırmasına, insanlığın ezici çoğunluğunu yoksulluğa ve mülksüzleştirme girişimlerine karşı dünyanın birçok ülkesinde mücadeleyi yükseltiyor.

Ülkemizde de haklarımız, emekçiler, kadınlar ve gençler karanlığa karşı aydınlık, düşman hukukuna karşı kardeşlik ve bir arada yaşam için büyük bedellerle faşizan kuşatmaları yarmaya, gericiliği püskürtmeye, sömürü çarkını parçalamaya çalışıyor.

AKP-MHP ittifakı/iktidarı Mayıs 2023’deki seçimde iktidarını sürdürecek sonucu elde etti. Özgür ve eşit koşullarda gerçekleştirilmeyen bu seçimin sonucu emekçiler, halklar, kadınlar, gençler, LGBTIQ+ yoksulların lehine olmadı ve olmayacak.

Demokratik ve barışçıl yollar yerine savaşa, kutuplaşmaya dayalı politikalar nedeniyle kaynakların silahlanmaya ayrılması ekonomik krizin daha da büyümesine, aşımızın, ekmeğimizin daha da küçülmesine yol açıyor.

Emekçiler Direnişi ve Dayanışmayı Büyütüyor!

Baharın gelişi, doğanın kendini yenilemesi anlamına gelen 2023 yılı Newroz’unu 6 Şubat depremlerinin yıkımları arasında karşılamıştık. 2024 Newroz’unu da Erzincan’daki İliç altın madeninde yaşanan maden faciası sonrasında karşılıyoruz. Kapitalizmin kar hırsı doğayı talan etmeye devam ediyor. Newroz’un renkleri doğanın talan edilmesine dur demektir.

Newroz aynı zamanda ülkemizdeki toplumsal mücadele açısından da öneme sahiptir. Kürt halkı başta olmak üzere farklı kültür, kimlik ve etnik yapıların yıllardan beri yaşadığı, anayasal eşit yurttaşlık, barış ve diyalog temelinde çözümü mümkün olan her konu şovenizmi körüklemenin, halkları karşı karşıya getirmenin, muhalefeti parçalamanın bir aracı olarak kullanılıyor. Newroz tüm bu baskı politikalarına ve uygulamalarına karşı yürütülen mücadele tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Geçmişten bu yana, dünyada ve özellikle de bölgemizde ezen ve ezilenlerin kavgasında ezilenler büyük direnişlerle kazanılan zaferlerini bayramlarla, halaylarla kutlamış, yüzyıllarca devam ettirerek direniş geleneğini canlı tutmaya, kazanımlarını korumaya çalışmıştır. Özünü direnişten alan Newroz bu bayramlardan en köklü geleneğe sahip olanlardandır.

21. yüzyılda da zulüm ve zorbalığın yürütücüsü günümüz Dehaklarına karşı emekçiler ve ezilenler bir kez daha direniş ruhuyla mücadelelerini sürdürüyorlar.

Deprem başta olmak üzere insan eliyle sonuçları felakete dönüşen afetlere rağmen özünü direnişten, mücadeleden alan Newroz önümüzdeki günlere dair umutlarımızın yenilenmesine, yeşermesine ve büyümesine vesile olmaya devam ediyor.

Çünkü;

NEWROZ; zorluklardan, baskılardan kurtuluşa, karamsarlıktan umuda, ölümün kutsanmasından yaşamanın ve yaşatmanın esas alınmasına geçişin adıdır.

NEWROZ; yeni başlangıçlar, yeni doğuşların adıdır… Birliğin, barışın ve uyanışın sembolüdür.

NEWROZ; her türden ötekileştirmeye, nefret söylemlerine karşı farklılıklarımızla bir arada durmanın adıdır.

NEWROZ; eşit, özgür ve insanca yaşam mücadelesinin ilerleyebilmesinin savaş çığlıkları ile değil, emekçiler arasındaki özgürlük, barış ve kardeşlik duygularının güçlenmesi ile mümkün olduğunu haykıracağımız gündür.

NEWROZ; karanlığı dağıtmanın, aydınlığı ve umudu büyütmenin adıdır.

NEWROZ; ezilenlerin başta Ortadoğu’da olmak üzere emekçilerin ve halkların geleceklerini emperyalist müdahalelerle değil kendi özgür iradeleriyle belirleme kararlılıklarını haykırdıkları gündür.

Emekçiler, bu ruh ve mücadele anlayışıyla günümüz Dehaklarının, sistemin tüm baskı, zor ve şiddetine karşı direnecek; barışın, özgürlüğün, demokrasinin egemen kılınacağı demokratik, eşitlikçi, laik, özgürlükçü bir ülke ve geleceğin inşasını birlikte öreceklerdir.

Savaşa, Sömürüye ve Zulme Karşı; Toplumsal Barışı, Birarada Yaşamı Halklar Kuracak!

2024 Newroz’unun barış ve kardeşliğe vesile olmasını umuyor, tüm emekçilerin, halkların Newroz’unu kutluyoruz!

NEWROZ’DA ALANLARDAYIZ!

 

NEWROZ DİRENİŞTİR!

NEWROZ BERXWEDANE!

ნიშნავს წინააღმდეგობის

NEVRÛZ  RÛZΠ TAB  BORDEN EST

նշանակում է դիմադրության

NEWROZ KUTLU OLSUN!

NEWROZ PîROZ BE!

مبارك عليكم عيد النيروز

Bildirinin pdf hali için tıklayınız