347 LİRANIN DEĞİL, GERÇEK KAYIPLARIMIZIN TAKİPÇİSİYİZ!

303

347 Liranın Değil, Gerçek Kayıplarımızın Takipçisiyiz!

Anayasa Mahkemesi’nin yüzde 2 barajını geçen sendika üyesi kamu emekçilerine ödenen sendika primini yerinde bulmayarak iptal etmesine ilişkin Sendikamızın görüş ve talepleri, 8 Mart 2024 Cuma günü Genel Merkezimizde düzenlediğimiz basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin yüzde 2 barajını geçen sendika üyesi kamu emekçilerine ödenen sendika primini yerinde bulmayarak iptal etmesine ilişkin, iptal edilen sendika priminin ayrımsız bütün kamu emekçilerine en az 2 bin TL olarak ödenmesi için acil yasal düzenlemenin yapılması, diğer taraftan gerek 6. Toplu İş Sözleşmesi gerekse 7. Toplu İş Sözleşmesiyle açığa çıkan ve çıkacak hak kayıplarımızın takipçisi olmaya devam edeceğiz!

Genel Başkanımız Özer Avanaş tarafından okunan açıklama aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Basın Emekçileri;

Kamu Emekçilerinin ve emekliliklerinin 2022 ve 2023 yıllarının maaş artışlarının belirlendiği 6. Toplu İş Sözleşmesi, iktidarla iş birliği içinde hareket eden Memur Sen tarafından 2021 yılının Ağustos ayında imzalanmış ve yetkili sendika kamu emekçilerine ve emekliliklerine insanca yaşayacakları bir ücret talebinden uzak, Merkez Bankası’nın ilgili yıllara ilişkin enflasyon beklentisinin bile çok altında bir orana 2022 yılı için %7 artı %5’e  ve 2023 yılı için ise 6+6  maaş zammı ve ilgili yıllarda oluşacak ilave enflasyon farkına imza atmıştır. Kamu Emekçilerini açlığa mahkûm eden 6. Dönem satış sözleşmesinin kamu emekçilerinde ve kendi üye tabanında yaratacağı rahatsızlığı önleme ve yaşanacak üye kaybının önüne geçmek amacıyla sendika üyelerine üç ayda bir ödenen sendika aidatlarına yeni bir düzenleme yapılarak sendika pirimi adıyla yeniden düzenlenmesini talep etmiştir. Talep üzerine “sendika üyesi tüm kamu görevlilerine aylık katsayısının 750 gösterge rakamı ile çarpımı kadar Toplu Sözleşme ikramiyesi verilmesi uygun bulunmuş ve iktidar iş birlikçisi sendikanın bu rüşvet talebini yerinde bularak kabul etmiştir. İktidarla iş birlikçisi arasında imzalanan ve kamu emekçilerinin ve emeklilerinin bu günkü açlık sınırına yakın bir gelirle yaşamalarına sebep olan 6. Toplu Satış Sözleşmesinde yaşanacak hak kayıplarını perdeleyen bu rüşvet ilgili sendika tarafından büyük bir ekonomik kazanım olarak sunulmuştur.

Değerli Basın Emekçileri;

Anayasa Mahkemesi 18.01.2024 tarih ve 2024/12 kararıyla 6 Toplu İş Satış Sözleşmesine bir rüşvet olarak konulan bu toplu iş sözleşmesi maddesi “Sendikal örgütlenme özgürlüğüne aykırı olduğu, aynı zamanda örgütlü toplumlarda örgütlenme hakkını ihlal ettiği ve sendikalara üye olanlarla olmayanlar arasında eşitsizlik yarattığı” gerekçesiyle iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin kararı üzerine Sendikaya üye olan kamu emekçilerinin 347 TL gelir kaybına uğradıklarını iddia eden iktidar iş birlikçisi sendika bir çay kaşığı suda fırtına koparmaya çalışmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin 6. Toplu satış sözleşmesinde yapılan ve yanlınızca iş kolunda %2 barajını geçen sendika üyelerine verilen Toplu Sözleşme İkramiyesini iptal etmesi üzerine gerek anayasa mahkemesine gerekse ana muhalefet partisine yönelik eleştirilerde bulunan ve ilgili parti önüne eylem çağrısında bulunan sendika yöneticilerine soruyoruz. İktidarla iş birliği içinde 2021 yılının ağustos ayında imzaladığınız ve tarihi kazanımlar elde ettik diye sunduğunuz 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Toplu Satış Sözleşmesinin yarattığı derin yoksullaşmaya bugüne kadar ne yaptınız. Kamu emekçilerinin ve emekliliklerinin 6. Toplu iş sözleşmesinde yaşadıkları ekonomik kayıplara karşı en ufak bir şey yapmayan/yapamayan sendikanın 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. Toplu Satış Sözleşmesiyle 2024 yılının ilk yarası için verilen %15 maaş zammı sonrasında ortaya çıkan ocak ve şubat ayında ortaya çıkan toplan %11,23 enflasyonla birlikte;

BÜRO EMEKÇİLERİNİN KAYIPLARI

15 yıllık bekâr VHKİ kadrosunda çalışan Büro Emekçisi %15’lik TİS ve enflasyon farkı ile Ocak 2024’te 34 bin 215 TL maaş alırken sahte TÜİK enflasyonu ile bile Ocak’ta %6,70 ve Şubat’ta %4,53 enflasyon kaybı ile bu günkü maaşı 30 bin 677 TL’ye düşmüştür.

Kısacası 2024 yılında sadece ilk 2 ayda enflasyon karşısında maaşımız 3 bin 538 TL erimiştir. Ortalama maaş alan bir büro Emekçisi Ocak 2024’te aldığı maaşla bin 123 Dolar alabilirken, bugün 941 Dolar alabilmektedir. Yani sadece ilk iki ayda 181 dolarımızı kaybettik.

Büro Emekçisi maaşı ile Ocak’ta 10 çeyrek altın alabilirken bugün 8 çeyrek altın alabilmektedir. Yani çeyrek altın bugün 3 bin 965 TL olduğu göz önüne alındığında kaybımız bir ayda 7 bin 930 TL olmuştur.

Bu kayıplarımız ayçiçek yağında 91 litre, tüp gazda 12 kg’lık 8 tane, 96 kg yani 480 adet ekmek, 4 bin 446 kilovat saat elektrik ve 1.119 metre küp doğalgaz kaybımız olmuştur.

Ekonomik kayıplar için de bir şeyler yapma niyeti var mıdır? Daha açık bir ifadeyle yaşanan/yaşanacak ekonomik kayıplara karşı iş birliği içinde hareket ettiği iktidar partilerine karşı ses yükseltecek misiniz?

Diğer taraftan kamu emekçilerinin talebi ve büyük beklentisine dönüşen iktidarla birlikte kötü bir tiyatroya dönüştürdüğünüz 7. Toplu satış sözleşmesi masasına dahi getirmediğiniz;

  • Barınma hakkını ortadan kaldıran fahiş kira artışlarına karşı emekçilerin kira yardımı talebine,
  • Vergi adaletsizliğinin ortadan kaldırılması, ücret gelirlerinden alınan gelir vergisinin yoksulluk sınırındaki gelirler için %10’a sabitlenmesini ve hane halkının tüketim maddelerinden alınan dolaylı vergilerin sıfıra indirilmesi talebine,
  • Kamuda ilk işe başlamalar dahil olmak üzere, görevde yükselme ve unvan sınavlarında uygulanan ve İktidar partisi tarafından seçim öncesi söz verildiği halde kaldırılmayan mülakat uygulamasının kaldırılmasına yönelik talebin,
  • Seyyanen zam dahil bütün ek ödemelerin temel ücrete yansıtılması talebine,
  • Ayrımsız bütün emekçilere 3600 ek gösterge talebine,
  • Emekçiler için ağır bir külfete dönüşen yol ücreti ve nitelikli öğlen yemeği verilmesi talebine,
  • Açlık sınırının bir tık üzerinde ve mutlak ağırlıkla yoksulluk sınırının altında ücret alan kamu emekçilerinin yaşadığı bu derin yoksullaşmaya ilişkin bir itirazı olup olmadığını buradan soruyoruz.

Büro Emekçileri sendikası olarak, iktidar partisi/partileri ve iş birlikçisi sendikanın birlikte imza attıkları 6. Toplu iş sözleşmesi ve sonraki satış sözleşmelerinin ortaya çıkaracağı üye kayıplarını önlemek, kendileri dışındaki sendikaların örgütlenme haklarına engel olmak için 6. Toplu İş Sözleşmesine koydurdukları Sendika üye ikramiyesinin bütün emekçilere en az iki bin lira olarak ödenmesi için acil yasal düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.

Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi’nin var olan bir haksızlığı ortadan kaldırmak için vermiş olduğu iptal kararı üzerine çay kaşığında fırtına çıkarmaya çalışan sözde sendikayı, yukarıda sıraladığımız taleplerimiz ve hak kayıplarımızın ortadan kaldırılması için mücadele etmeye davet ediyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU