SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÇÖKTÜ!

277

Satış Sözleşmesi Çöktü!

Anayasa Mahkemesi Memur-Sen’in dayatması sonucu oluşan ayrımcılığı kaldırdı.

Anayasa Mahkemesi, Memur Sen’in dayatmasıyla oluşan Memur Satış Sözleşmelerinin üstünü örten toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmak için getirilen yüzde iki barajını aşan kamu görevlileri sendikalarına üye olma zorunluluğunu “Anayasal yönden objektif ve makul bir temele dayanmadığı ve sendika hakkı bağlamında eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı” için iptal etti.

Bu nedenle yüzde 2 barajı ile ilgili 348 TL TİS ikramiyesi kalkarken, 190 TL. Toplu Sözleşme desteği devam edecek.

348 TL. sadaka değil:

  • Seyyanen ödemelerin taban maaşa eklenmesini istiyoruz!
  • 20 bin TL kira yardımı istiyoruz!
  • Mülakatın kaldırılmasını istiyoruz!
  • 3600 ek göstergenin tüm kamu emekçilerine verilmesini istiyoruz!
  • Gerçekten Grevli TİS’li bir sendika yasası ile yeni bir Toplu Sözleşme düzeninin oluşturulmasını istiyoruz!
  • Sadaka değil, insanca yaşayacak ücret istiyoruz!

Tüm Büro Emekçilerini baraj, kota, ücret farkı gibi ayrımcılıkları körükleyen sendikal anlayışa karşı; emekçilerin ortak taleplerinde gerçekten Grevli TİS’li hak alıcı bir mücadelede birleşmeye, sendikamızda örgütlenmeye çağırıyoruz. 

MERKEZ YÖNETİM KURULU