21 ŞUBAT DÜNYA ANADİLİ GÜNÜ KUTLU OLSUN!

145

21 Şubat Dünya Anadili Günü Kutlu Olsun!

Bugün 21 Şubat, Dünya Anadili Günü!

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Kurulu, 1999 yılında, 21 Şubat gününü “Uluslararası Anadili Günü” olarak kabul etmiştir. 2000 yılından itibaren de kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği desteklemek amacıyla anadilinde eğitim hakkı güvence altına alınarak “21 Şubat Dünya Anadili Günü” kutlanmaya başlanmıştır.

Ülkemizde resmi dil dışındaki diğer dillerin varlığı uzun süre inkâr edilmiş, sistematik asimilasyon politikaları uygulanmış, hayatın her alanının resmi ideoloji doğrultusunda tek tipleştirilmesi politikalarından en çok da diller etkilenmiştir.

Oysa çocukların kimliklerinin ve kişiliklerinin bir parçası olarak anadilinde eğitimin önemi bilimsel verilerle de tartışma götürmez şekilde defalarca kanıtlanmıştır. Yapılan bütün araştırmalar anadilinde eğitim gören çocukların pedagojik olarak daha başarılı olduklarını göstermektedir. Kişinin kendi anadili dışındaki dillerde eğitim almak durumunda kalması pedagojik açıdan kalıcı sorunlara yol açtığı gibi buna bağlı olarak eşitsizlikleri de derinleştirmektedir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde de açıkça belirtildiği gibi, bireyin anadilinde eğitim alması en temel insan haklarından birisi olduğu kadar, bireylerin kendi anadillerinde eğitim almasının engellenmesi en büyük insan hakkı ihlallerindendir.

Meclis’te dahi resmi dil dışındaki konuşmaların tutanaklara “bilinmeyen dil” olarak geçirildiği, her alanda tek’çiliğin dayatıldığı bir dönemden geçmekteyiz! Kürtçe tiyatro oyunları, konserler ve benzer etkinlikler yasaklanmaktadır. Kayyum atanan belediyelerde Türkçe dışındaki yerleşim, cadde, park vb. isimler kaldırılmakta, yasaklanmaktadır. Daha birkaç gün önce yaşlı bir anne anadilinde anons olmadığı için havaalanında mağduriyet yaşamıştır. Ha keza kamusal hizmetlerin anadilinde yapılmamasından dolayı en son depremde yaşadığımız üzere benzer çok sayıda mağduriyet olmakta, haklar ihlal edilmektedir.

Bu gerçekliğe kamusal hizmetlerde anadilin yok sayılmadığını iddia etmek güneşi balçıkla sıvamaya benzemektedir. İdari yöneticiler ve iktidar temsilcilerinin aksi her davranışı ve söylemi algı yaratmaya ve kamuoyunu aldatmaya yöneliktir.

Anadile yönelik yasakçılık en temel insan haklarının ihlali olmakla birlikte kalıcı toplumsal travmalara, sorunlara ve bir arada yaşama kalıcı zararlar vermektedir.

Oysa anadil birleştirir, paylaşımı artırır, sosyal içerme, yenilikçi düşünme ve hayal gücünün gelişimini sağlar. Hayal gücü ile somut gerçekliği buluşturur, özgüveni, özsaygıyı artırır. Empati kurma gücünde belirgin fark yaratır.

Dil; sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda düşünme biçimi, edebiyat, sanat, felsefe, tarih, kısacası bir kültür, bir yaşayış biçimidir. Dolaysıyla anadilinde eğitimin yokluğu tüm bunlardan mahrum kalmak, sağlıksız bir kişiliğin, toplumsal ve kültürel gelişmenin yaşanması demektir. Daha da ötesi o dili konuşan halkın yok oluşu, toplumsal hafızanın silinmesidir.

Bu nedenle asimilasyon ve inkâr temel insan haklarının ihlali ve insanlık suçu olarak kabul edilmektedir. Halkların ve dillerin beşiği olan coğrafyamızda 21. Yüzyılda dahi milyonlarca çocuğun kendi anadili ile eğitim görmesine ‘ülke bölünür’ paranoyası ile yaklaşmak ve ‘suç’ olarak nitelendirmek özünde ırkçı zihniyetten beslenmektedir.

Konfederasyonumuz kurulduğu ilk günden bu yana bütün halkların dillerini özgürce kullanmalarının önündeki engellerin kaldırılması ve anadilinde eğitimin yasal güvenceye kavuşturulmasını savunmaktayız. Aynı şekilde çocuk haklarını düzenleyen ilgili uluslararası sözleşmelerdeki maddelere Türkiye adına konulan çekincelerin bir an önce kaldırılmasını, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamusal hizmetler nitelikli, parasız, ulaşılabilir, bilimsel olmasının yanı sıra anadil esaslı çok dilli sunulmasını talep etmekteyiz.

Yasakçı, tekçi, asimilasyoncu politikaların son bulması için emek ve demokrasi mücadelesini yükseltme kararlılığımızı bir kez daha ifade ederken, tüm halkların 21 Şubat Dünya Anadil Gününü kutluyoruz.

KESK YÜRÜTME KURULU