ADANA ŞUBEMİZ:  KÂRLAR ARTIYOR, PROMOSYONLAR AZALIYOR! PROMOSYON HAKKIMIZ YOK SAYILAMAZ!

229

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı’nda üç yıllık için imzalanan banka promosyon sözleşmesinin bu ay sonlanacak olmasından dolayı Adana Şubemiz kurumlar arası banka promosyon adaletsizliğinin giderilmesi ve Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanlarının haklı taleplerinin karşılanması çağrısıyla Başkanlık önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

9 Ocak 2024 Çarşamba günü yapılan ve Şube Başkanımız Fatma SARIOĞUZ GÜNEY tarafından okunan açıklama aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

KARLAR ARTIYOR, PROMOSYONLAR AZALIYOR!

Değerli Basın, Değerli Kamuoyu,

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanları olarak yeni bir banka sözleşmesi imzalanmasının eşiğindeyiz. Mevcut sözleşmemiz üç yıllık idi ve bu ay içerisinde son bulacaktır. Geçtiğimiz aylarda birtakım görüşmeler yapılmış, promosyon ödemesi için verilen en yüksek teklif üç yıllık dönem için 15.600,00 TL olmuştur.

2022 yılı içerisinde yaşanan ekonomik değişimlerin neticesinde bankaların görece yüksek promosyon teklifleri verdiği bir dönem başlamıştır. Yüksek enflasyon, dönemin karakteristik özelliği olmuş, fiyatlar uçmuştur. Uçmaya da devam etmektedir. Dönemin başlarında Hükümet, kamu kurum ve kuruluşlarının yapmış olduğu ihaleler için müteahhitlere yapılacak ödemelerde güncellemelerin önünü açmış, müteahhitler fiyat değişikliklerinden olabildiğince korunmaya çalışılmıştır. Ancak, ücretlerin bankalar aracı kılınarak ödenmesi için bankalarla yapılan sözleşmelerde gerek promosyon tutarlarının güncellenmesi, gerek çalışanların banka nezdinde diğer haklarının korunması bahsinde hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Kendince ihtiyaç gördüğünde bir gecede sayısız kararname çıkartabilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi, emekçiler söz konusu olduğunda onları kaderleriyle baş başa bırakmış, tabiri caizse bankaları hiç üzmemiştir. Enflasyon karşısında alım gücü diplere vurmakla birlikte ücretlerde niceliksel artışlar olmuştur. Ve bu artışlar promosyon ödemelerine yansıtılmak istenmemiştir.

Gelinen aşamada hala bir düzenleme yapılmış değildir. Öyle ki Bankalar iş birliği yapmışçasına aynı ağızdan konuşmakta, ihalelere teklif bile vermemekte, verilen teklifler ise emekliye verilmesi teklif edilen rakamların bile oransal olarak çok çok altında kalmaktadır. Bu haliyle çalışanlarla alay edilmektedir. İstatistiklere baktığımızda bankalar karlarına kar katmaya devam etmektedirler. Kurumlar Vergisi sıralamasında 2022 yılında ilk 10’a giren kurumlar içerisinde 7 banka bulunmaktadır. Ve bu bankaların gelirleri toplamı, ilgili yılın genel bütçe gelirinin %28’ine denk gelmektedir.  Biliyoruz ki bu karların içerisinde kamu emekçilerin ücretleri üzerinden elde edilen tutarlar da bulunmaktadır.

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanları olarak gerek İdareye gerek teklif veren Bankalara sözümüz vardır.

-Sözleşme çalışanların çıkarını azami kılacak şekilde düzenlenmeli, hiçbir madde gözden kaçırılmamalı, bankanın ücretsiz sunacağı hizmetler dikkatlice belirlenmelidir. Üç yıl önce yapılan sözleşme gibi facia bir sözleşme imzalanmamalıdır. Sözleşmenin feshi ve sözleşmenin güncellenmesi konularında emekçilerin aleyhine olarak önerilen maddeler sözleşmeden çıkarılmalıdır. Öyle ki sözleşme haklı nedenlerle fesih olsa bile, bankaca sağlanan ayrıcalıkların, verilen promosyonların, tamamının faiziyle birlikte iadesi, tazminat talebi gibi bir maddenin varlığı, sözleşmenin fesih edilme ihtiyacının olduğu zamanda fark edilmemelidir. İdare ile defalarca görüşmemize rağmen, astronomik tazminat ödemesi ile karşılaşılabileceği belirtilerek, sözleşmenin fesih edilmesi ve yenilenmesi konusunda maalesef başarılı bir süreç yönetilememiş ve 3 yılda 3000,00 TL gibi trajik bir rakamla sözleşmenin sonuna gelinmiştir. Yeni dönemde yapılan ve olumlu sonuçlanmayan birinci ihalede ise en yüksek teklif üç yıllık dönem için 15.600,00 TL olmuştur. Oysa ki örneğin Kasım 2022 de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığınca imzalanan sözleşme ile personele üç yıl için 25.000 TL ve kredi kartlarına üç ayda bir 300 TL puan verilmişti.

  • Sözleşme taslağının ve imzalanması halinde sözleşmenin bir örneği, tarafımıza verilmelidir. Bu konuda, ticari sır, söylemine gidilmemelidir. Nitekim, bu türlü olumsuz yanıtlar Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından lehimize olacak şekilde kaldırılmıştır.
  •  Bankalar, bilmelidir ki, biz büro emekçileri, kendilerine mahkum değiliz. Verdikleri teklif ile biz büro emekçileriyle dalga geçenler bilmelidir ki nasıl üretimden gelen gücümüzü kullanmasını biliyorsak tüketimden gelen gücümüzü de kullanmasını biliriz. Gerek kredi kartlarının kullanılmaması, gerek maaşın yatırıldığı gün için otomatik EFT yapılması gibi bankaya gelir bırakan işlemleri minimuma indirmesini biliriz. Bilinmelidir ki hiçbir bankanın promosyonuna muhtaç değiliz. Gerekiyorsa maaşlarımızı elden almaya hazırız. Madem biz yok sayılıyoruz, biz de bizi yok sayanları yok sayarız. Hiç kimsenin zorunlu müşterisi olmayacağız.
  • Hükümet, gerek özel gerek kamu sektöründe yapılacak sözleşmeler konusunda emekçiler lehine düzenleme yapmalıdır. Promosyonlar hakkında çerçeve bir Kararname çıkartılmalı, çalışanlar, Bankaların insafına bırakılmamalıdır.
  • İdare, Banka ile yapacağı görüşmelerde, emekçiden yana alacağı her tutumda emekçinin ona teşekkür edeceğini, aksi durumda ise eleştireceğini, demokratik haklarını kullanacağını bilmelidir.

Büro Emekçileri Sendikası olarak, Adana Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanlarının haklı taleplerinin takipçisi olacağımızın, işveren, bankalar ve kamuoyu nezdinde bilinmesini isteriz. Hakkımızın yenilmesini istemiyoruz. Ücretlerimiz üzerinden hiç kimsenin hiçbir şekilde nasiplenmesini kabul etmeyeceğiz! 

Fatma SARIOĞUZ GÜNEY
BES Adana Şube Başkanı

Foto: Habere Güven
Foto: Habere Güven