ANKARA ŞUBELERİMİZ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNÜNDEN SESLENDİ: ARTIK YETER! ULAŞIM HAKKIMIZI İSTİYORUZ!

309

Ankara Şubelerimiz Vergi Dairesi Başkanlığı Önünden Seslendi: Artık Yeter! Ulaşım Hakkımızı İstiyoruz!

Ankara Şubelerimiz, ücretsiz ve güvenli ulaşım hakkı için servis hizmeti ya da ulaşım kartı talebiyle Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

20.12.2023 Çarşamba günü yapılan açıklamaya Maliye Emekçileri ve Şube Yöneticilerimizin yanı sıra Genel Sekreterimiz Zekerriya Özdil de katıldı.

Genel Sekreterimiz burada yaptığı konuşmada “Bugün Maliye Emekçilerinin servis ya da ücretsiz yol kartı taleplerini dile getirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Maaşlar artık emekçilere yetmemektedir. Emekçi arkadaşlarımızın taleplerinin karşılanması konusunda Vergi Dairesi Başkanına sesleniyorum; Ulaşım hakkımızı alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ankara 2 No’lu Şube Başkanımız Mustafa Çınar tarafından okunan açıklama ve fotoğraflar aşağıdadır.

BASINA VE KAMUOYUNA

ARTIK YETER! ULAŞIM HAKKIMIZI İSTİYORUZ!

Çalışma ve yaşam koşullarımız yüksek oranlı enflasyon nedeniyle her geçen gün ağırlaşmaktadır. Maaşlarımızın alım gücü sürekli düşerken gıda, eğitim, sağlık, kira, ulaşım başta olmak üzere temel yaşam gereksinimlerimize ödediğimiz paralar hızla artmaktadır. Toplu Sözleşme dönemlerinde hükümetin tek taraflı belirlediği ve yüksek enflasyon karşısında bir ay içinde etkisini kaybeden maaş zamları bu tabloyu değiştirmekten uzak bulunmaktadır.

Durum böyleyken ücretsiz, güvenli ve kolay ulaşım hakkımızın sağlanmaması da bizleri haksız bir şekilde başka bir harcama kalemiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

MAAŞLARIMIZIN %2 İLA %4’Ü İŞYERİNE ULAŞIMDA HARCANMAKTADIR.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ve Ankara Defterdarlığına bağlı birimlerde görev yapan vergi ve maliye emekçileri olarak işyerimize ücretsiz, kolay, güvenli olarak ulaşamıyoruz. Tek vesaitle işyerlerine giden vergi ve maliye emekçilerinin ulaşım harcamaları yaklaşık 700 TL’ye ulaşmaktadır. İki ya da daha fazla vesaitle işyerlerine ulaşanların ise bu harcaması 1500 TL’yi bulmaktadır.

Diğer taraftan artan trafik, ulaşım mesafelerinin uzun olması gibi nedenlerle işe geliş gidişler çalışanlar için oldukça meşakkatli olmakta ve vakit kaybına neden olmaktadır. Çalışanların ikamet durumu gözetilmeden yapılan görevlendirmeler bazı çalışanların iki veya üç vesaitle işe gidip gelmesine neden olmaktadır. Bu nedenle de çalışanların işe zamanında ve daha rahat ulaşabilmesi zorlaşmaktadır.

Gerek artan ulaşım harcamaları gerekse trafik yoğunluğu, ikametgah ile işyerleri arasındaki mesafelerin uzunluğu, ulaşımda geçen sürelerin yarattığı yorgunluk ve stres vergi ve maliye emekçilerine servis hizmeti sağlanmasını kaçınılmaz hale getirmektedir.

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE ANKARA DEFTERDARLIĞI ÇALIŞANLARI OLARAK İKİNCİ SINIF MUAMELE GÖRMEYE İTİRAZ EDİYORUZ!

Bugün mercekle aransa servis hizmeti bulunmayan kamu kurumu zor bulunacaktır. Ankara’da Sosyal Güvenlik Kurumundan İŞ-KURUMU’na, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Ticaret Bakanlığı’na kadar hemen hemen bütün kamu kurumlarında servis hizmeti bulunurken neden halen Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı birimlerde çalışan bizler için servis hizmeti bulunmamaktadır?

Neden merkez birimlerine sağlanan ulaşım kartı, aynı il sınırları içinde benzer yaşam koşullarına sahip olmamıza rağmen bizlere de sağlanmamaktadır? Ya da neden İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Defterdarlığı’nda tüm birimlere sağlanan servis hizmeti aynı bakanlığa bağlı olmamıza rağmen bizlere de sağlanmamaktadır?

Değerli Basın Emekçileri,

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ve Ankara Defterdarlığında görev yapan vergi ve maliye emekçileri ikinci sınıf muameleye maruz bırakılmaktadır. Kamu kurumları arasında, aynı bakanlığa bağlı iki büyükşehir arasında hatta aynı bakanlık ve başkanlığın merkez birimleri ile taşra birimleri arasında çifte standart uygulanmaktadır. Bu durumu kabul etmiyoruz. Yıllardır tasarruf gerekçesiyle Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından reddedilen servis hizmeti talebimizden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha beyan ediyoruz.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde Maliye Bakanlığının bütçesi görüşülmektedir. Ücretsiz, güvenli ve kolay ulaşım hakkımızın sağlanması için bütçeden ödenek ayrılmasını istiyoruz.

TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ UYGULANSIN!

2024-2025 yıllarını kapsayan Kamu Toplu Sözleşme mutabakat metninin 23.maddesinde “(1) Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin sağlanamadığı durumlarda bu personele mesai günlerinde bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık taşıma kartı verilir. (2) Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra birimlerinde var olan servis hizmetlerinden, kamu görevlileri de aynı şekilde faydalandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İdaresi açısından bağlayıcı nitelikte olan bu hüküm gereği Ankara’da Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığına tüm birimlerde yeteri kadar ödenek ayrılarak servis hizmeti konulmasını ya da ulaşım kartı verilmesini talep ediyoruz.