SAMSUN ŞUBEMİZ, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLEDİ: “ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN YILIN BİR GÜNÜ DEĞİL, HER ZAMAN ENGELLİLERİN YANINDAYIZ!

278

Samsun Şubemiz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Dolayısıyla Basın Açıklaması Düzenledi: “Engelsiz Bir Yaşam İçin Yılın Bir Günü Değil, Her Zaman Engellilerin Yanındayız!

4 Aralık Pazartesi günü Çiftlik Caddesi Süleymaniye Geçidinde yapılan açıklamada, Engelli Kamu Emekçilerinin sorunlarına dikkat çekilerek taleplerimiz kamuoyuyla paylaşıldı.

Samsun İcra Daireleri Engelli İşyeri Temsilcimiz Cengiz Tomar tarafından okunan açıklama aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ülkemizde ve dünya genelinde engellilerin temel sorunlarına ve çözüm önerilerine dikkat çekmek amacıyla 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiştir. O günden bugüne tüm toplumsal meseleler gibi engellilik alanında da çeşitli gelişmeler ve görece iyileşmeler yaşanmıştır. Ancak ülkemizde ve dünya genelinde toplumsal önyargılar ve eksik sunulan kamu hizmetleri nedeniyle engelli nüfusun hala çözüm bekleyen sorunları olduğunu biliyoruz. Yerel yönetimler, eğitim ve sağlık kurumları başta olmak üzere tüm kamu kurumlarında engelli yurttaşlara sunulması gereken temel hizmetler tam olarak sunulamamaktadır.

2024 bütçesinde engelli hizmetleri için ayrılan payın yüzde 2’nin altında olması siyasi iktidarın ve genel olarak kamunun 10 milyon engelliye ve ailelerine ilişkin yaklaşımını göstermektedir. Bugün engelli yurttaşların çok önemli bir bölümü işsizlik ve yoksulluk koşullarında yaşam mücadelesi vermektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere birkaç kamu kurumunun engellilere verdiği ödenekler insan onuruna yakışır bir yaşam koşulu sağlamak için yeterli değildir.

Yüksek enflasyon, ekonomik kriz ve var olan derin yoksulluk koşullarında engelliler temel yaşamsal haklarından mahrum kalmıştır. Zorlu bir rapor süreci şartına bağlanmış bu düşük ödenekler temel yurttaşlık geliri alması gereken engellileri evlere kapatmaktadır. Kayıt içi herhangi bir çalışma durumunda ödenekleri kesilen engelliler ya kayıt dışı ve güvencesiz çalışmakta ya da istihdam dışında kalmaktadır. Engellilere verilen ödeneklerin yaşadıkları hanelerin maddi koşullarına bağlı olmaması gerekmektedir. Engelli kişinin bizzat kendi maddi koşullarının esas alınması gerekmektedir.

Görme, işitme, zihinsel, ortopedik ve nöro-çeşitli engelli gruplarının her birisinin kendisine özgü erişilebilirlik, eğitim, sağlık, ulaşım, istihdam ve diğer temel kamu hizmetlerinden yararlanma hakları gerekli altyapı oluşturulmadığından sistematik bir şekilde ihlal edilmektedir. Kamu kurumları bile yasal istihdam kotalarını tam olarak doldurmamaktadır. Kamuda, bütçe kapsamında planlanan engelli istihdamı engelli kamuoyunun ihtiyacını ve taleplerini karşılamaktan uzaktır. Yasalara uyması gereken kamu kurumları bu konuda yasaya aykırı bir şekilde istihdam kotalarını doldurmamaktadır. Okullarda özel eğitim kapsamındaki kadro ve altyapı yetersizdir. Kaynaştırma eğitimi adı altında verilen eğitim hem engelli öğrencilerin taleplerini karşılamaktan uzaktır hem de bu alandaki eğitim emekçilerini görevlerini yerine getirebilecek altyapıya sahip değildir.

Türkiye’nin çekincesiz onaylayıp imzaladığı BM Engelli Hakları Sözleşmesi kapsamında tüm kamu kurumlarımızın yerine getirmesi gereken birçok görev uygulanmayı beklemektedir. Engelli hakları en temel insan haklarıdır.

Büro Emekçileri Sendikası olarak, en temel talebimiz; ilimizde belediye başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının engelli yurttaşların temel taleplerine uygun şekilde erişilebilir hale getirilmesidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 04.12.2023

Cengiz TOMAR
Samsun İcra Daireleri Engelli İşyeri Temsilcisi