İZMİR ŞUBEMİZ, FİLİSTİN’DE SENDİKALARIN DESTEK ÇAĞRISI ÜZERİNE İŞYERLERİ ÖNLERİNDE BASIN AÇIKLAMALARI YAPTI

186

Filistin sendikalarının, savaşın yıkıcılığına karşı yapmış olduğu destek ve dayanışma çağrısı üzerine İzmir Şubemiz işyerleri önlerinde basın açıklamaları yaptı.

Filistin’de sendikaların dayanışma çağrıları üzerine İzmir Şube Bornova İşyeri Temsilciliğimizce Çiğli Yamanlar Vergi Dairesi, Bornova İŞKUR Hizmet Merkezi ve Kemeraltı Vergi Dairesi önlerinde dayanışma duygularımızı içeren basın açıklamaları yapıldı.

29 Kasım 2023 Çarşamba günü yapılan açıklamalarda, “Bizler bu ülkenin emekçileri, İsrail hükümeti ve Emperyalist devletlerin Gazze halkına yönelik saldırı ve katliamlarının durdurulması, Filistinlilerin başta yaşam hakkı olmak üzere eşit haklara kavuşması, İsrail’in işgal edilen topraklardan çekilmesi, yayılmacı politikaların son verilmesi, derhal ateşkes ilan edilmesi, bölgeye insani yardım ulaştırılması talebiyle Filistin halkının yanında olmaya, onlarla dayanışmaya devam edeceğiz.” denildi.

Açıklama ve fotoğraflar ektedir.

FİLİSTİN SENDİKALAR FEDERASYONU TÜM DÜNYADA EMEKÇİLERİ VE ÖRGÜTLERİNİ DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYOR!

İsrail Hükümeti, Ekim ayından itibaren uluslararası savaş kurallarını hiçe sayarak savaşlarda dahi dokunulmayan hastanelere saldırarak, Gazzelileri ilaç, gıda, su, elektrik, yakıt gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakarak, acil insani yardımların Gazze’ye ulaşmasını engelleyerek; konutları, ibadet yerlerini, okulların, sivilleri bombalayarak ağır bir savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Bu saldırılarda görev yapan sağlık çalışanları, çocuklar, bebekler, anneler, hastalardan oluşan yüzlerce sivil, masum insan katledilmiştir.

İsrail, 1940’ların sonundan itibaren Filistin halkının tarım arazilerine, evlerine, işyerlerine kanunsuzca el koyarak emeklerini gasp ederek ve buna karşı direniş gösteren Filistinlileri terörist ilan ederek her türlü katliamı meşrulaştırmaya çalışmaktan da geri durmuyor. Filistin topraklarını işgal eden, Filistin halkını katleden İsrail Hükümeti, her defasında emperyalist-kapitalist devletlerce mağdur olarak lanse edilmesinin yanı sıra para, silah ve her türlü manevi desteği alıyor. Bugün de başta ABD batılı emperyalistlerin koşulsuz desteği ile gerici odakların ikiyüzlü politikaları İsrail’in işgaline onay veriyor.

Savaş ve katliamların durdurulması ancak halkların barış mücadelesini ve enternasyonal dayanışmayı büyütmesi ile olanaklı olacaktır. Hükümetlerinin her türlü baskısına rağmen dünyanın pek çok yerinde alanlara çıkan emekçiler ve halklar savaş hemen dursun çağrısı yaptı. İtalya’da, Yunanistan’da, Fransa’da işçiler İsrail’e silah taşımayı reddetti, limanlarda gemilerin çıkışını engelledi. Türkiye’de İsrail’deki en büyük Türk sermayesi Zorlu Center önünde binlerce işçi ve emekçi İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi için çağrı yaptı.

Bu ülkenin emekçileri dün olduğu gibi bugün de katliamlara karşı barıştan, ölümlere karşı yaşamdan, kardeşlikten yana tavır almaktan çekinmeyecektir. Bizler Filistin’de yapılan katliama karşı çıkıp tüm dünyayı savaş sarmalına sokmaya hizmet eden politikalara karşı çıkıyoruz. Bizler bu ülkenin emekçileri, İsrail hükümeti ve Emperyalist devletlerin Gazze halkına yönelik saldırı ve katliamlarının durdurulması, Filistinlilerin başta yaşam hakkı olmak üzere eşit haklara kavuşması, İsrail’in işgal edilen topraklardan çekilmesi, yayılmacı politikaların son verilmesi, derhal ateşkes ilan edilmesi, bölgeye insani yardım ulaştırılması talebiyle Filistin halkının yanında olmaya, onlarla dayanışmaya devam edeceğiz.

İSRAİL SİYONIZMİNE VE GERİCİLİĞE KARŞI FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ!

DİRENEN FİLİSTİN HALKI KAZANACAK! ORTADOĞU SAVAŞLA DEĞİL BARIŞLA DEĞİŞECEK!

BÜRO EMKEÇİLERİ SENDİKASI İŞKUR BORNOVA İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ