BES – 12 EYLÜL / BES-AR AĞUSTOS AYI AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI RAKAMLARI (12.09.2023)

206

12 Eylül’ün 43. yılında, Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlediğimiz basın toplantısında “Darbelere Karşı Demokrasi, Açlığa ve Yoksulluğa Karşı İnsanca Bir Yaşam İstiyoruz” talebimiz yinelenerek, BES-AR Ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını Genel Başkanımız Bahadır Berdicioğlu tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır.