ANTALYA ŞUBEMİZ “İNSANCA BİR YAŞAM MÜCADELEMİZDEN VE TALEPLERİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ!”

267

Antalya Şubemiz 11 Mayıs 2023 Perşembe günü SGK İl Müdürlüğü önünde “Acil Ek Zam İstiyoruz” talebiyle basın açıklaması düzenledi.

Şube Başkanımız Devrim Mol tarafından yapılan açıklamada; “Yalan vaatlere karnımız tok, Kamu Emekçilerine, asgari ücretlilere, emeklilere insanca yaşayacak bir ücret talebimizi ısrarla tekrarlıyoruz ve hakkımız olan ek zammı acil olarak istiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu Emekçileri olarak 2012 yılında bu yana gasp edilen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz!” ifadeleri yer aldı.

Basın açıklaması metni aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

Bugün işyerlerimizin önündeyiz, her zaman söylediğimiz gibi taleplerimiz karşılanana kadar da olmaya devam edeceğiz.

Siyasetin gündemi 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere kitlenmiş bulunuyor. Emeğiyle geçim mücadelesi veren kamu emekçileri, emekliler, işçiler, milyonlar olarak bizlerin temel gündemi ise geçim derdi olmaya devam ediyor.

TÜİK’e bakarsanız yıllık enflasyon %50, gıda enflasyonu %68, kiralarda yıllık artış ise %56 civarında. Ülkeyi yönetenler bu sanal rakamları gösterip ‘Enflasyon geriledi’ nutukları atıyor. Oysa güneş balçıkla sıvanmıyor.

OECD ülkeleri başta olmak üzere dünyada gıda fiyatları düşüyor. Ama ülkemizde son bir yılda gıda ürünlerinin fiyatları ortalama iki kat arttı. Zaten yüksek olan kiralar 6 Şubat depremleri sonrasında TÜİK rakamlarını üçe katladı.

Son bir yılda süt %240, peynir %250, salça %280, baharat %300, meyveler ortalama %200, bakliyat ürünleri ortalama %150 zamlandı. Bırakalım kırmızı eti beyaz eti bile unuttuk. Tedavüldeki en değerli banknotunuz 200 TL ile alabildiğimiz kıyma 600 grama indi.  Hız kesmeden devam eden zam sağanağında marketleri müze gezer gibi gezer, raflara bakıp bakıp çıkar hale geldik. 

CUMHURBAŞKANININ YAPTIĞI EK ZAM AÇIKLAMASI İNANDIRICI DA DEĞİLDİR YETERLİ DE DEĞİLDİR.

Kamu emekçilerinin acil zamma ihtiyacı varken 4 Milyon kamu emekçisi halen oyalanmaya çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanı miting meydanlarında kamu işçisine %45 zam yaptık memurlara da “Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var.” diyerek memurun acil ek zam talebini Temmuz’a ertelemiştir. Kamu işçisine yapılan zam bugün geçerlidir ve net 15 Bin 700 TL olmuştur.

TÜRKİŞ verilerine göre nisan ayı açlık sınırı 10.135 TL, yoksulluk sınırı 33.015 TL ve yalnız yaşayan bir insanın yaşama maliyeti 13.167 TL, Sendikamızın araştırma merkezi BES/AR’ın biz kamu emekçilerinin tüketim paketine göre Nisan ayı açlık sınırı 12.335 TL, yoksulluk sınırı 39.652 TL ve bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 16.650 TL olarak hesaplanmıştır.

Ülkemizde ortalama memur maaşı 12.200 TL civarındadır. Açlık ve yoksulluk sınırı rakamları ortadayken biz kamu emekçileri bir aylık ev kirasına bile zor yeten maaşlarımızla Temmuz ayına kadar nasıl geçineceğiz?

2022-2023 Toplu Sözleşmesini yandaş Sendika ile imzalayan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin o tarihte Cumhuriyet tarihinin en iyi Toplu Sözleşmesi demişti ve yine birkaç gün önce katıldığı bir tv programında “biz memurları ocak ayında çok mutlu ettik” iddiasında bulundu, “memurların maaşını işçilerle eşitleyeceğiz, merak etmesinler” dedi. Peki geldiğimiz nokta nedir, bizler 2 yıl içerisinde tarihin en büyük yoksullaşmasını yaşadık. 2002 yılında asgari ücretin 3,5 katı olan maaşlarımız 2023 yılında 1,5 kata geriledi, neredeyse asgari ücretle eşitlendi. Sahte enflasyon rakamları ile en çok yoksullaşan biz kamu emekçileri olduk. Bugün ise aynı bakan Temmuz Ayında 1. Derece memurlara 3600 Ek gösterge vaadetmektedir. Dün söyledikleri bugün yalan olanların yarın için söyledikleri vaatlere neden inanalım. Vaatlere karnımız tok, hakkımız olanı istiyoruz. Onu da hemen istiyoruz. Bizi bu açlığa, yoksulluğa mahkum edenlere sesleniyoruz, Acil Ek Zam istiyoruz. Yarın değil bugün istiyoruz.

Biz Sosyal Güvenlik Emekçileri bu ekonomik ortamda kamuda en az ücret alarak yoksul yaşamaya mahkum edilmenin yanında birde artık mobbing haline gelen ağır iş yükü ile baş etmeye çalışıyoruz.

Yine büyük bir felaket olarak yaşanan 1999 depremi fırsat bilinerek, bizlerin de içinde bulunduğu sendikaların yoğun itirazına rağmen çıkarılan “mezarda emeklilik” düzenlemesinin yarattığı yaş mağduriyetini gidermek için çıkarılan ve hiçbir yapısal düzenleme ve önlem alınmadan alelacele uygulamaya konulan EYT düzenlemesi neticesinde Sosyal Güvenlik Emekçileri ağır bir angaryayla baş başa bırakılmış durumdadır.

Sosyal Güvenlik Emekçilerini bu ağır iş yükü ile baş başa bırakanlar, 666 sayılı KHK ile haklarımızı, ödemelerimizi, ikramiyelerimizi Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen gasp edenler, Soysal Güvenlik Emekçilerinin geçmişten bugüne yaşadıkları ekonomik kayıplarını görmezden gelmeye devam etmektedirler.

21 yıldır kaşıkla verdiğini her seferinde kepçe ile geri alanlarla geldiğimiz yer Sefalet Endeksinde dünya liderliğidir. Artık bize ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışanlara tahammülümüz yok, bizi oyalayanlara, sadaka zamlarına, ulufe zamlarına tahammülümüz yok. Hakkımızı istiyoruz. Bunun yolu gerçekten GREVLİ bir Toplu Sözleşme düzeninde kamu emekçilerinin kendi zamlarını belirlemesinden geçmektedir. Seçimlerden sonra Sendika Yasasının acil değiştirilerek TİS Görüşmelerinin Ekim Ayına ertelenmesi, yetki tespitinin 15 Eylül olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Yalan vaatlere karnımız tok, kamu emekçilerine, asgari ücretlilere, emeklilere insanca yaşayacak bir ücret talebimizi ısrarla tekrarlıyoruz ve hakkımız olan ek zammı acil olarak istiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu Emekçileri olarak 2012 yılında bu yana gasp edilen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz!

Bugünlük eylemimizi sonlandırırken, haklı taleplerimizin kalıcı bir kazanıma dönüşmesi için, yetki alanımızda bulunan bütün sendikaların yan yana gelerek birlikte mücadele etmesini önemsiyor ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. İnanıyoruz ki, bizlerin birlikte, yan yana mücadele etmesi, haklı taleplerimizin kazanıma dönüşmesine katkı sunacaktır. İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz ve biliyoruz, insanca bir yaşamı direne direne, birleşe birleşe kazanacağız.

Yaşasın birlikte, örgütlü, onurlu mücadelemiz!

Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi