BASKILARA, MOBİNNGE, SORUŞTURMALARA VE SÜRGÜNLERE BOYUN EĞMEDİK, EĞMEYECEĞİZ! AYDIN ŞUBE BAŞKANIMIZ MUSA EKİCİ’NİN SÜRGÜNÜ GERİ ALINSIN!

391

Baskılara, mobbinge, soruşturmalara ve sürgünlere boyun eğmedik, eğmeyeceğiz! Aydın Şube Başkanımız, Mücadele Arkadaşımız Musa Ekici’nin sürgünü geri alınsın!

Aydın İdare Mahkemesi Başkanlığı’nda görev yapan Şube Başkanımız Musa Ekici’nin keyfi olarak Kütahya Adliyesi’ne sürgün edilmesini 5 Mayıs 2023 Cuma günü Aydın 1. ve 2. İdare Mahkemesi önünde yapılan basın açıklamasıyla protesto ettik.

Açıklamaya Genel Başkanımız Bahadır Berdicioğlu, Genel Sekreterimiz Aziz Özkan, MYK Üyelerimiz Özer Avanaş ve Cengiz Yılmaz, İzmir, Denizli, Muğla, Ankara illerinden Şube Başkanlarımız ve Yöneticilerimiz ile Aydın’dan Büro Emekçileri katıldı.

Genel Başkanımız Bahadır Berdicioğlu burada yaptığı konuşmada: “Bugün burada Aydın Şube Başkanımız ve mücadele arkadaşımız Musa Ekici’nin çalıştığı Aydın Adliyesi’nden ‘görülen lüzum üzerine’ Kütahya Adliyesi’ne sürgün edilmesini teşhir etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Aydın Şube Başkanımız, çalıştığı ilden başka ile ‘yer değiştirme’ adı altında sürenler, bizlerin mücadele tarihini bilmiyorlar. Bizler, “memurun sendika kurması yasaktır, bu sendikaları kuranlar vatan hinidir” dendiği dönemde sendikaları kurduk. Sendikalarımızı mühürlediler, o mühürleri söktük. Fiili ve meşru mücadelemizi o dönemde başlattık. O dönemde de arkadaşlarımızı sürdüler, türlü türlü mobbinglere maruz kaldık. Hatta göz altılar ve tutuklamalarla karşılaştık. Ancak o dönemde de yılmadık; mobbinge, işten atmalara, tehditlere karşı durduk, ilmek ilmek örerek bu sendikaları var ettik, var edeceğiz, yılmayacağız” dedi.

Genel Sekreterimiz Aziz Özkan ise: “Ege Bölgesindeki yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, Şube Başkanlarımız ve Merkez Yönetim Kurulumuz burada. Bu hukuksuzluğu protesto etmek ve Musa Aydın’ın yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Bu hukuksuzluk son buluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğimizi söylemek için buradayız. Biz, Büro Emekçileri Sendikası olarak baskılara, sürgünlere, mobbinge karşı bugüne kadar yaptığımız mücadele ile hep alanlarda olduk ve bugünden sonra da alanlarda olacağız. Kütahya’ya sürülen Şube Başkanımızın derhal eski görev yerine gelinceye kadar hem hukuksal alanda hem de sokakta bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu hukuksuzluğu yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Baskılar, sürgünler, mobbing bizi yıldıramaz” dedi.

Hukuka aykırı işlemin iptali istemiyle Aydın 1. İdare Mahkemesi’nde Sendikamızca dava açılmıştır. Dava süreci devam etmekte olup, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.