GELİR İDARESİ BAŞKAN YARDIMCISI SAYIN MUSTAFA KILINÇ İLE GÖRÜŞTÜK!

1314

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa KILINÇ ile yapılan görüşmenin bilgi notu:

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa KILINÇ ile 25.01.2023 tarihinde görüşme gerçekleştirilmiş olup, yapılan görüşmeye Genel Eğitim ve Örgütlenme Sekreterimiz Özer AVANAŞ ile Genel Mali Sekreterimiz İsmet TEMEL katılmışlardır.

Görüşmede; Gelir İdaresi Başkanlığı’nda yaşanan sorunlar ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerimiz paylaşılmıştır.

Görüşmede gündeme getirilen konular ve çözüm önerilerimiz aşağıdadır:

Kurum İçi Uzmanlık Sınavına İlişkin;

Kurum içinde yapılan uzmanlık sınavında, Kurum tarafından yayınlanan 31.03.2022 tarih ve 31795 sayılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde sınav yazılı başarı puanının 60 olarak belirlenmesine rağmen, kurum içi uzmanlık sınavında yazılı başarı puanının 75 olarak belirlenmesi; belirlenen yazılı başarı puanı altında not alanlarda mağduriyet oluşturmuştur. Sendikamızca sınavın usul ve esasına ilişkin açılan davanın Danıştay 2. Dairede sürdüğü ve esas hakkında kararın verilme aşamasına geldiği, sınavda boş kalan 405 kadronun iade edilmemesini, mahkeme kararına göre kazananların atamasının yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan sınava kazanan adayların seçiminde yazılı başarı puanının esas alınmasını ve yapılacak mülakat sonucunda kazanan adaylar açısında yeni bir mağduriyet yaratılmaması yönünde özen gösterilmesi gerektiğinin önemine değinilmiştir.

Orta Kademe Yöneticiliğinde Yapılan Atamalara İlişkin;

Başta vergi dairelerinde servis yönetimleri ve müdür yardımcılıklarına yapılan atamalar olmak üzere kurum hiyerarşisinde vekaleten yapılan atamaların, Danıştay içtihatlarında belirlenen oranın üzerinde olması ve vekaleten yürütülen görevlendirmelerde sınav esasının terk edilmesi kurum içinde sürekli bir huzursuzluk kaynağına dönüştüğü belirtilmiştir. Kurumda kariyer ve imza yetkisinin sınava dayalı liyakat esasına göre görevlendirmelerle yapılması gerektiğinin önemine değinilmiştir.

Yol Yemek ve Büyük Şehir Farkına İlişkin;

Büyük şehirler başta olmak üzere kurum tarafından verilen öğlen yemek ücretlerine fahiş zam yapıldığı, İstanbul dışındaki illerde personel servis hizmetinin verilmediğini, dolayısıyla gerek yemek ücretlerine yapılan fahiş zammın gerekse yol ücretlerindeki artışların işe geliş gidiş maliyetini artırdığını ve bunun kurum çalışanlarında gelir kaybına yol açtığı belirtilmiştir. Dolayısıyla sendikamızca çalışanlara yol ücretinin verilmesi ve öğlen verilen yemek hizmetinin ücretsiz olarak verilmesi talebimiz yenilenmiştir.

Diğer taraftan yaşanan ekonomik krizden dolayı çalışanların ciddi gelir kayıplarının oluştuğu ve büyük şehirlerde yaşam maliyetinin daha ağır hissedildiğini; büyük şehirlerden çalışan göçünün yaşandığı dikkate alınarak büyük şehir fark ücretinin verilmesi yönünde bir çalışmamın yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Personel Eksikliğine İlişkin;

Kurum bünyesinde bulunan çalışan sayısının mevcut toplumsal büyüme ve iş çeşitlenmesi ve teknolojik gelişmeye paralel olarak ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar karşısında yetersiz kaldığı ve yaşanan emeklilik nedeniyle eksik istihdamla hizmet verilmeye çalışıldığı dikkate alınarak yeni personel istihdamı artırımına gidilmesi gerektiği belirtilmiştir.