BES/AR: 4 KİŞİLİK BİR AİLENİN 2022 ARALIK AYI AÇLIK SINIRI 9 BİN 504 LİRA!

627

Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Kasım 2022 için 9 bin 504 liradır.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası yoksulluk sınırı 30 bin 964 lira, bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti ise 12 bin 830 lira olmuştur.

Kamuda 10 yıllık sözleşmeli, eşi çalışan ve evli, iki çocuklu bir emekçi gelir vergisi kesintileriyle birlikte 7 bin 430 lira ücret ile açlık sınırının altında hayatını ancak idame ettiremeye çalışıyor.

Kamuda 20 yıllık şef kadrosunda, eşi çalışmayan, iki çocuklu bir emekçi Aralık ayı gelir vergisi kesintileriyle birlikte 11 bin 924 lira ücret ile açlık sınırına yakın, yoksulluk sınırının yaklaşık üçte biri (1/3) ücret ile yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) olarak Kamuda yoksulluk sınırının altında maaş alan emekçi kalmasın derken, açlık sınırının bile altında ücret alan emekçiler var.

Biz Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm Kamu Emekçilerine, asgari ücretlilere, emeklilere insanca yaşayacak bir ücret talebimizi ısrarla tekrarlıyoruz.

  • KAMUDA AÇLIK SINIRININ ALTINDA ÇALIŞAN EMEKÇİLER VAR!
  • SAĞLIKLI BESLENMENİN MALİYETİ GÜNLÜK 316 LİRAYI GEÇTİ!
  • 2023 YILINDA DA ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI!
  • BEKÂR BİR KAMU EMEKÇİSİNİN YAŞAM MALİYETİ, EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ ÜZERİNDE!
  • BEKÂR BİR KAMU EMEKÇİSİNİN YAŞAM MALİYETİ 20 YILLIK EVLİ, İKİ ÇOCUKLU VE ŞEF KADROSUNDA ÇALIŞAN MEMUR MAAŞININ ÜZERİNE ÇIKTI!

NE TÜİK’İN SAHTE ENFLASYONU, NE MEMUR-SEN’İN SATIŞ SÖZLEŞMESİ…
İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET İSTİYORUZ!