METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ HAVACILIK TAZMİNATI MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ İÇİN SENDİKALARDAN ORTAK EYLEM…

2699

Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalışanlarının Havacılık Tazminatı mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle Sendikalardan ortak açıklama yapıldı.

“Avrupa Havacılık ve Seyrüsefer Güvenliği Organizasyonu EUROCONTROL tarafından karşılanan ücretlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü personelinin alacağı oranlar Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile eşitlensin!” talebi Meteoroloji Emekçileri tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

İstanbul Kartal Meteroloji 1. Bölge Müdürlüğü ile Ankara’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü önlerinde yapılan ve İstanbul 3 No’lu Şube ve Ankara Şubeleri Yönetim Kurulu Üyelerimizin de katıldığı açıklama aşağıdadır:

METEOROLOJİ’DE HAVA KÖTÜ!

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ HAVACILIK TAZMİNATI MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ TALEBİ:

Avrupa Havacılık ve Seyrüsefer Güvenliği organizasyonu (EUROCONTROL), verdiği hizmet karşılığında bir gelir elde etmektedir. EUROCONTROL elde ettiği bu geliri, üye ülkelerin seyrüsefer güvenliğine hizmet eden kurumlarına sağladıkları hizmetlere karşılık olarak dağıtmaktadır. Dağıtılan bu gelir, sadece hizmeti sağlayan kurumların havacılık hizmetlerine yaptığı yatırım, personel, eğitim, bakım, onarım gibi faaliyetlerinde kullanabilmektedir.

Ülkemizde seyrüsefer güvenliğine hizmet veren ve bu gelirden pay alma hakkı olan 3 kurum bulunmaktadır. Gönderilen bu paradan kurumların personeline dağıtılması ise şu şekilde gerçekleştirilmektedir:

1- Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü

Havacılık Tazminat oranları %150, %300, %600, %1000 şeklindedir. (6. Dönem toplu sözleşme ile bu oranlar %150 artırılmıştır.)

2- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Havacılık Tazminat oranları 01.07.2022 tarihinde kabul edilen 7417 sayılı Kanunun 48. Maddesiyle %150, %300, %600, %1000 şeklinde düzenlenmiştir.

3- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)

Havacılık Tazminat Oranları %15, %30, %45 şeklindedir.

01.07.2022 tarihinde kabul edilen 741 sayılı Kanunun 48. Maddesi ile SHGM personeline ödenen tazminat miktarları DHMİ personeline ödenmesi ile ilgili KHK’da belirtilen miktarlara yükseltilmiştir. Böylece SHGM personeline ödenen tazminat oranları artırılarak mağduriyetleri giderilmiştir.

Meteoroloji raporları olmadan hiçbir uçuş gerçekleştirilememektedir. EUROCONTROL, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ilgili dokümanlarına göre meteoroloji kuruluşlarının sivil havacılığa katkısı diğer iki kurum ile aynı olmasına rağmen, diğer iki kurum personeli meteoroloji personelinden 20-30 katı fazla tazminat almaktadırlar. Kamu maliyesine herhangi bir yük getirmeyen tamamı EUROCONTROL tarafından karşılanan ücretlerde MGM personelinin alacağı oranların da DHMİ ve SHGM ile eşitlenmesini talep ediyoruz. Böylece uçuş güvenliği için ortak çalışan personel açısından iş barışı da sağlanmış olacaktır.