BES’Lİ KADINLAR OLARAK “SAÇIMIZIN TELİNE, HAKLARIMIZA VE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE SAHİP ÇIKIYOR, DİRENİŞİMİZİ BÜYÜTÜYORUZ” ŞİARIYLA 25 KASIM’DA ALANLARDA OLACAĞIZ!

353

BES’li kadınlar olarak “Saçımızın Teline, Haklarımıza ve Özgürlüğümüze Sahip Çıkıyor, Direnişimizi Büyütüyoruz” şiarıyla 25 Kasım’da alanlarda olacağız!

  • Evde, işyerinde, sokakta kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı 25 Kasım’da alanlardayız. Birbirimize sahip çıkıyor, direnişimizi büyütüyoruz!
  • Kapitalist ataerkil sistemin yapısı ve sebep olduğu cinsiyet eşitsizlikleri iş yaşamında da sürüyor. İşyerlerinde bizlere dayatılan şiddete, tacize, ayrımcılığa ve mobbinge karşı 25 Kasım’da alanlarda direnişimizi büyütüyoruz!
  • Erkek ve devlet şiddetine, ayrımcılığa, yoksulluğa ve kadın emeğinin sömürüsüne karşı, Mirabel Kardeşlerden aldığımız güç ve dayanışma ruhuyla 25 Kasım’da alanlarda direnişimizi büyütüyoruz!

Yaşamlarımızı karartmak isteyenlere karşı kadınların yüreğinden kopan Jin, Jîyan, Azadî çığlığını hep birlikte haykırıyor, saçının telini isyan bayrağına dönüştürenleri selamlıyoruz.