PANEL: “KAMUSAL EMEKLİLİK VE KAMUSAL SAĞLIK (18.05.2022)

973

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI PANELİ: “KAMUSAL EMEKLİLİK VE KAMUSAL SAĞLIK”

Moderatör: Aziz ÖZKAN (BES Genel Sekreteri)
Prof.Dr. Şebnem KORUR FİNCANCI (TTB Merkez Konsey Başkanı)
Prof.Dr. Aziz ÇELİK (Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi)