MAHKEME, SENDİKAMIZI HAKLI BULARAK HUKUK İHLALİNE DUR DEDİ!

729

Eski dönem Merkez Kadın Sekreterlerimizden Meryem Çağ, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nde memur olarak görev yapmakta iken sendikal faaliyetleri sebebiyle hakkında açılan adli soruşturma sonrası başlatılan disiplin soruşturması sonucunda 2010 yılında memuriyetten men cezası ile cezalandırılmıştır.

Hukuka aykırı kararın iptali istemliyle İzmir 2. İdare Mahkemesi’nde açtığımız dava, Meryem Çağ hakkındaki adli soruşturma gerekçe gösterilerek reddedilmiş, temyiz ve karar düzeltme aşamaları da red kararlarıyla sonuçlanmıştır.

Gelinen aşamada Meryem Çağ ve birlikte yargılandığı sendikacılar hakkında İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde verilen mahkumiyet Anayasa Mahkemesi tarafından ihlal kararı ile sonuçlanmış ve yeniden yapılan yargılamada Meryem Çağ hakkında BERAAT kararı verilerek karar kesinleşmiştir.

Meryem ÇAĞ, hakkındaki ceza soruşturması nedeniyle kamu görevinden çıkarılmış idi. Bu nedenle beraat kararı üzerine yapmış olduğumuz yeniden yargılama ve memuriyetten çıkarma işleminin iptali yönündeki talebimiz kabul edilerek Meryem Çağ hakkındaki memuriyetten çıkarma işleminin iptaline karar verilmiştir.

Sendikal faaliyet yürütmek suç değildir!
Ne mesleki ve demokratik sendikal faaliyetlerimizden, ne de örgütlü mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz!