SGK GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EĞİTİMİ – 6183 SAYILI KANUN-3

1408

Büro Emekçileri Sendikası SGK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Eğitimi

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN-3

Sunum: Özer AVANAŞ