BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI GERÇEKLERİ AÇIKLIYOR: TÜİK’İN ENFLASYONU BİLE TIRMANIŞA DEVAM EDİYOR!

561
Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması – Nisan 2021

KAMU EMEKÇİLERİNİN ENFLASYON SEPETİ ARAŞTIRMASI

BES TÜFE

Büro Emekçileri Sendikası (BES) olarak Şubat ayının 3’ünde “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” sonuçlarını açıklamıştık.

Açıklamamızda;

– Ömrü hayatımızda bir kez satın aldığımız fiyatı yüksek olması nedeniyle ağırlığı yüksek olan ürünlerin Kamu Emekçileri, Asgari ücretliler, Mevsimlik işçiler, kadınlar, işsizler ve yoksulların enflasyon hesabına tüketim sıklıkları da dikkate alınarak dahil edilsin demiştik.

Diğer yandan da, BES olarak TÜİK’e ve tüm bilim camiasına yeni bir yöntem önererekTÜİK TCMB için “Özel Kapsamlı TÜFE” hesaplıyorsa, Emekçiler, İşsizler ve Yoksullar içinde farklı bir tüketim sıklığını da dikkate alan “ Emekçiler, İşsizler ve Yoksullar için TÜFE” hesaplayabilir demiştik.

Nisan/2021 dönemine ilişkin Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırmamıza ilişkin sonuçlar aşağıdadır: 

Kamu Emekçileri’nin, enflasyon rakamlarında tüketim sıklıkları da dikkate alınarak hesaplanan “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” sonuçlarına göre;

TÜİK 2021 yılı Nisan ayında TÜFE’de bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 artış gerçekleştiğini açıkladı.

Büro Emekçileri Sendikası “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” sonuçlarına göre ise, BES TÜFE bir önceki aya göre %1,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,60 artış gerçekleşmiştir.

Hükümetin Kamu Emekçilerine ilk altı ay için reva gördüğü %3 maaş artışı TÜİK’in hesaplamalarına göre bile 2021 yılı Nisan ayı TÜFE rakamı %5,45 ile şimdiden 2,45 puan gerisinde kalmıştır.

Sendikamızın hesaplamalarına göre ise 2021 yılı ilk dört ayında emekçilerin enflasyonu %16,20 olmuştur.

Yani Kamu Emekçileri 2021 yılının ilk dört ayında ücretlerinde %13,20 oranında enflasyon kaybına uğramıştır.

TÜİK 2021 yılı Nisan enflasyonunu %1,68 açıklarken Büro Emekçileri Sendikası (BES) tarafından açıklanan “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” sonuçlarına göre %1,79 olmaktadır.

Bu durum Gıda enflasyonunda ise;

TÜİK 2021 yılı Nisan gıda enflasyonunu %2,13 açıklarken Sendikamız BES tarafından açıklanan “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” sonuçlarına göre gıda enflasyonunu %2,72 olmaktadır.

Sendikamız BES tarafından açıklanan Kamu Emekçilerinin Enflasyonu yıllık bazda ise; 2021 yılı Nisan ayında %17,14 olan TÜİK enflasyonun 18,46 puan üzerinde gerçekleşerek %35,60 olmuştur.

Yıllık Gıda Enflasyonu ise;

TÜİK rakamlarının 37,06 puan üzerinde tamı tamına %54,04 olmuştur.