PANEL: “DEMOKRATİK HAKLARIN KULLANILMASINDA İMKAN VE OLANAKLAR” (07.04.2021)

1282

Moderatör: Bahadır BERDİCİOĞLU (BES Genel Başkanı)
Dr. Enver KUMBASAR (Yargıç/Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri)
Dinçer DEMİRKENT (Anayasa Hukukçusu/Mülkiyeliler Birliği Başkanı)
Özlem YILMAZ YEŞER (Adliye Yazı İşleri Müdürü/BES Eski MYK Üyesi)