İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHEDİLMESİNE İLİŞKİN DANIŞTAY’DA DAVA AÇTIK!

686

İstanbul Sözleşmesinin 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak feshedilmesine dair “19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın; fonksiyon gaspı nedeniyle yok hükmünde olduğu ve Anayasa’nın 104. maddesine aykırılık taşıdığı iddiası ile Danıştay’da dava açtık.

Dava dilekçesinde, dava konusu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesinin ilgili kısımlarının Anayasa’ya aykırılığına ilişkin de itirazda bulunduk.

Kadınlara, LGBTİ+lara ve çocuklara yönelik her türden ayrımcılığın, şiddetin son bulması için mücadele yürüten Sendikamız, ataerkiye ve bu temeldeki cinsiyetçi politikalara, uygulamalara karşı mücadelesini her zeminde olduğu gibi hukuksal zeminde de kararlılıkla sürdürecektir.

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!

İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmeyeceğiz!