HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SINAVLARINDA BAŞARI PUANI 60 OLSUN, MÜLAKAT KALDIRILSIN!

479



Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sınavlara ilişkin yayınladığı usul ve esaslarda yer alan başarı puanının 60 olması ve mülakat koşulunun kaldırması talebiyle, 2 Nisan 2021 Cuma günü Genel Merkezimizde basın toplantısı düzenlenmiştir.
Açıklamada, Sendikamızın, kurulduğu günden bugüne yürüttüğü fiili ve meşru mücadeleyi bu alanın ayrılmaz bir parçası olan hukuksal alanda da sonuna kadar yürüteceği vurgusu yapılmıştır.
Genel Başkanımız Bahadır Berdicioğlu tarafından okunan açıklamanın tamamı aşağıdadır:
BASINA VE KAMUOYUNA
Değerli Basın Emekçileri;


266px; Maliye Bakanlığı’nda 2005 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurulması ile başlayan sürecin çalışma hayatında yarattığı alt-üst oluş üzerinden geçen 16 yıla rağmen devam ediyor. Bir yandan Bakanlıkta yaşanan yapısal değişiklikler, diğer yandan maliye emekçileri arasında ücret adaletsizlikleri artmaya devam ederken süreçte ortaya çıkan belirsizlikler genç maliye emekçilerini başka iş arayışına iterken diğer emekçilerde emeklilik eğilimleri hız kazanıyor.
Değerli Basın Emekçileri;
Hazine ve Maliye Bakanlığı maliye emekçilerine yabancılaşmaya devam ediyor. Bakanlık bünyesinde kangren hale gelen kurum içi uzmanlık sınavları 10 yıla yakın bir süreçte halen çözülebilmiş değil. 7 yıldır açılmayan/açılamayan kurum içi uzmanlık sınavları nihayet 30 Mayıs 2019 tarihinde TBMM’de grubu bulunan tüm partilerin desteği sonucunda 7126 sayılı kanuna eklenen geçici madde ile defterdarlık ve gelir uzmanlığı sınavları açılmasına dair bir düzenleme yapılmış tabiri caiz ise maliye emekçilerinin 7 yıldır beklediği sınav hakkı 7 dakikada verilmiştir.
Değerli Basın Emekçileri;
Asıl sorun ise Hazine ve Maliye Bakanlığının yapılacak sınavlara ilişkin belirlediği usul ve esasları açıklaması ile ortaya çıkmıştır. çok güçlü bir meclis iradesini arkasına alan bakanlık açılacak sınavlara ilişkin usul ve esasları bir yıl sonra açıklayabilmiş, belirlediği usul ve esaslarda başarı puanını 75 olarak açıklarken yazılı sınav dışında mülakat koşulu getirmiştir. Burada bakanlık yetkisini kötüye kullanmış, süreci kolaylaştırması gerekirken yokuşa sürmüştür.
Değerli Basın Emekçileri;
Sendikamız yıllardır maliye emekçileri arasında fırsat eşitliği ve ücret adaletini mücadelesinde şiar edinmiştir. Mülakat uygulamalarının bir kadrolaşma mekanizmasına dönüştüğünden hareketle her daim liyakati savunmuştur.
Bakanlığın kurum içi uzmanlık sınavlarına ilişkin belirlediği usul ve esaslara ilişkin dava açtığımızı daha önce maliye emekçilerine duyurmuştuk.
Kurumda uzun yıllardır görev yapan, işe alınırken hem KPSS hem kurum yazılı/sözlü sınavlardan geçerek ataması yapılan personelin kurum içinde başka bir kadroya ataması yapılırken yeterliliğinin tespiti için yazılı sınav dışında ayrıca objektif olmayan sözlü sınava girme koşulunun getirilmesinin hukuka uygun bulunmadığı,
Yine çerçeve sınav yönetmeliğinde 60 olarak belirlenen yazılı sınavda başarılı olma şartı, kuruma dışarıdan “açıktan atama” ile alınacak Gelir Uzmanlığı kadrosu için 70 olarak belirlenmişken; dava konusu Usul ve Esaslarda yazılı sınavda başarılı olma şartının mevcut uygulamaların çok üzerinde bir puan olan 75 puan olarak belirlenmesi hakkaniyete ve hukuka uygun bulunmadığı, gerekçesi ile açtığımız davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.
Değerli Basın Emekçileri;
3 Şubat tarihinde verilen kararın 31 Mart tarihinde taraflara tebliğ edilmesi ülkemizdeki yargı sisteminin ağır aksaklığına ilişkin güzide bir örnek olarak maliye emekçilerinin hafızasına kazınmıştır. Yapılan yasal düzenleme maliye emekçilerine 5 yıl içerisinde 2 sınav hakkı verirken, daha ilk sınav bile yapılmadan iki yıl geçmiştir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı acilen yapılacak sınavlara ilişkin yayınladığı usul ve esaslar da yer alan başarı puanını 60 olarak revize etmeli ve mülakat koşulunu kaldırmalıdır. Danıştay 2. Dairenin kararı sınavın iptal edilmesine yönelik olmayıp, başarı puanı olarak belirlenen 75 puanı ve daha önceki kurum içi açılan gelir uzmanlığı sınavlarında olmayan mülakatın iptaline ilişkin olup, ilan edilen sınavın yapılmasına engel bir karar değildir. Açıklanan sınav süresi içinde yapılmalıdır. Maliye emekçilerinin bir an önce bu gündemden çıkması maliye hizmetlerinin verimliliği açısından da önem arz etmektedir. Sürece dair kurum yetkililerinden görüşme talep edilmiş olup, gelişmelerden maliye emekçileri bilgilendirilecektir.
Sendikamız, kurulduğu günden bugüne yürüttüğü fiili ve meşru mücadeleyi bu alanın ayrılmaz bir parçası olan hukuksal alanda da sonuna kadar yürütecektir.