BÜRO EMEKÇİLERİNİN AŞILANMASI VE İŞYERLERİNDE DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMAYA GEÇİLMESİ İÇİN ÖRGÜTLÜ OLDUĞUMUZ KURUMLARA YAZILI TALEPTE BULUNDUK

378Sendikamız tarafından, sağlık ve yaşam hakkımız için büro emekçilerinin aşılanması ve işyerlerinde dönüşümlü çalışmaya geçilmesi ile Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanmasını istediğimiz diğer taleplerimizi de içeren yazımızı örgütlü bulunduğumuz kurumlara gönderdik.
Yazı örneği aşağıdadır:
COVID-19 salgının ülkemizde de başlamasıyla birlikte sosyal yaşamda ve çalışma yaşamında salgının yayılmasını önlemeye yönelik çeşitli düzenlenmeler yapılmış ve bu kapsamda alınacak tedbirlere ilişkin 13 Mart 2020 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli genelgeler yayınlanmış ve resmi gazetede ilan edilmiş idi.
Ancak ilan edilen yeni normalleşme döneminin ardından virüsün mutasyona uğraması ve bulaş hızı daha yüksek olan mutant virüs nedeniyle hızla artan günlük vaka ve ağır hasta sayılarıyla beraber ölümlerin de yaşandığını görmekteyiz.
Dünyada toplam vaka sayısı 126 milyonu aşarken COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 milyon 800 bine dayandı, şu an 21 milyonu geçen aktif hasta sayısı pandeminin daha da büyüyeceğini göstermektedir.
Günlük vaka bildiriminde Türkiye 37. 303 yeni vaka ile dünyada en üst sıralarda yer almaktadır. Toplam vaka sayısı 3 milyonun üzerine çıkarken, toplam can kaybı 31. 385 oldu. COVID-19 nedeniyle her gün 150 den fazla yurttaşımız hayatını kaybediyor.
Aktif hasta sayısındaki bu ciddi yükseliş, bulaş tehdidinin daha da artacağını gösteriyor. Ağır hasta sayımız ise 2. 054 kişiye yükseldi.
Avrupa’daki yükselişe karşı tüm Avrupa ülkeleri birçok yeni önlem alırken bizim normalleşmeye çalışmamız, telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacaktır.
çalışma hayatının pandemi yaşanmıyormuşçasına normal olarak devam ettiğini, halkın her gün akın ettiği işyerlerimizde yeni vakaların çıktığını, servislerin kapatıldığını sendikamıza gelen bilgilerden öğrenmiş bulunmaktayız.
Yazdığımız yazılarımızda ve yapılan yüz yüze görüşmelerde, Cumhurbaşkanlığı genelgelerinde emredilen önlemlerin alınmasının yanı sıra, aşılama takviminde de büro emekçilerinin öncelikli grup olarak ele alınması gerektiği öncelikli taleplerimiz arasında yer almakta idi.
örgütü bulunduğumuz işyerlerinde yaptığımız çalışmalarda, büro emekçilerinin sağlık ve yaşam hakkı talebi başta olmak üzere bununla bağlantılı olarak COVİD-19 dan korunmak için aşılamanın acil olarak hayata geçirilmesini istediklerini görüyoruz. Aşılamanın hemen yapılmasının yanı sıra, daha önce uygulanan tedbirlerinde zaman geçmeden tekrar alınmasını, bu çerçevede;
– Salgın süreci boyunca hizmet binalarında kalabalık ortamların oluşmasını önlemek için dönüşümlü çalışmanın tüm birimlerde uygulanması, ihtiyacı karşılayacak asgari seviyede personel bulundurulması,
– 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılmaları,
– Halen risk altında bulunan engelli kamu çalışanları ile hamile ve süt izni kullanan kadın çalışanların idari izinli sayılmaları,
– Uzaktan eğitim nedeniyle dönüşümlü ebeveyn izninin kamuda uygulanmasıyla ilgili tedbirlerinin alınması.
– Aşılamanın zaman geçmeden hemen yapılması,
Konularında düzenleme yapılması ve tedbirlerin alınması hususunda gereğini arz/talep ederiz.