Emek-Meslek Örgütlerinden “Çalışma Hakkımı/İşimi İstiyorum” Eylemimizle Dayanışma Çağrısı

275

Konfederasyonumuzun ve bağlı sendikalarımızın MYK üyelerinin “Çalışma Hakkımı/İşimi İstiyorum “ şiarı ile 24 Mart’ta İstanbul’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüş kar, yağmur, çamur demeden büyük bir coşku ile sürüyor.

Bugün öğlen saatlerinde Bursa’ya ulaşan yürüyüş kolumuz Bursa Kent Merkezinde yapılan kitlesel basın açıklamasının ardından Eskişehir’e hareket etti.  Yürüyüş kolumuz 26 Mart 2021 Cuma günü (yarın) Ankara’da olacak.

 Ankara’da yarın saat 12.30’da Çalışma Bakanlığı önünde yapılacak kitlesel basın açıklaması ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) zulmüne dikkat çekilerek, OHAL KHK’leri ile sorgusuz sualsiz işinden, ekmeğinden edilen KESK’lilerin göreve iadesi, sürecin en başından beri bir oyalama aracı işlevi gören OHAL Komisyonu’nun lağvedilmesi başta olmak üzere İnsanca Bir Yaşam Demokratik Bir Ülke talebimiz bir kez daha kamuoyu ile paylaşılacak.

Bugün KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) temsilcilerinin katılımı ile yapılan basın toplantısında “Çalışma Hakkımı/İşimi İstiyorum “ yürüyüş eylemimizin son durağı olan Ankara’da yapılacak basın açıklamasına katılım çağrısı yapıldı.

Basın toplantısına katılan kurumlar adına KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcümüz Cemal Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, “Çalışma Hakkımı/İşimi İstiyorum Yürüyüşü” nün sadece KHK zulmüne, sorgusuz-sualsiz-hukuksuz ihraçlara karşı bir eylem olmadığına dikkat çekildi.

Yürüyüşün ülkede son dönemlerde gittikçe artan faşizan baskılara karşı Demokrasi, Adalet, Eşitlik, Özgürlük, Gerçek Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı, laik ve aydınlık bir gelecek, kamu emekçilerinin ve işçilerin birlikte mücadele ve dayanışmasını isteyen, “İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz!” diyen milyonların yürüyüşü olduğunun altının çizildiği açıklamada; “Demokrasiden, adaletten, emekten, barıştan yana olan herkesi cuma günü 12.30’ da Çalışma Bakanlığı önüne çağırıyoruz” denildi.

KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, TMMOB Ankara İKK, ASMMMO Tarafından Yapılan Basın Toplantısının Tam Metni Aşağıdadır.

Değerli Basın Emekçileri ve Değerli Mücadele Arkadaşlarım,

Ülke bir yandan salgınla mücadele ederken bir yandan da toplumsal desteğini yitirdikçe saldırganlaşan tek adam rejimiyle mücadele ediyor.

Adeta alacakaranlık kuşağından geçiyoruz. Ülkenin yer altı yer üstü tüm kaynaklarını sermayeye peşkeş çeken iktidar bu politikaları sonucu yoksullaştırdığı, açlığa mahkum ettiği halkı tarikat, cemaatler eliyle kuşatmaya çalışıyor. Uyguladığı bu politikalara karşı çıkan politikacı ve siyasi partileri terörist, vatan haini ilan ederek etkisizleştirmeye çalışıyor.

Hakları için itiraz eden, sesini yükselten, mücadele eden tek bir birey bile görmek istemiyorlar. Kendileri dışındaki tüm kesimleri iktidarın bekası için tehdit görüyorlar. Bu nedenle ülkenin yarısından fazlası için sakıncalı listesi oluşturuyor. Bu listelere göre işe alıyor ya da işten çıkarıyorlar. AKP iktidarını devam ettirmek için sürekli düşman, hain, terörist imal ederek halkı kutuplaştırmaya, halkın, emekçilerin yoksulluğunu konuşamaz hale getirmeye çalışıyorlar.

Korku iklimi yaratarak sadece bedenleri değil zihinlerimizi, ruhumuzu teslim almak, kuşatmak, hareket edemez hale getirmek istiyorlar. Çünkü biliyorlar ki işsizliğin, yoksulluğun, hukuksuz ihraçların, haksızlığın, israfın, yolsuzluğun ve talanın konuşulduğu, tartışıldığı bir yerde iktidarda kalamayacaklar.

Değerli Basın Emekçileri ve Değerli Mücadele Arkadaşlarım,

Bu yürüyüşümüz ARTIK YETER haykırışıdır.

Yürüyüşümüz DEMOKRASİ ve ADALET içindir.

Barışa dair umudu gerçeğe dönüştürmek, EŞİTLİK ve ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLAMAK içindir.

Karanlık kuşatmaya karşı LAİKLİK ve AYDINLIK BİR GELECEK içindir.

Yürüyüşümüz ÇALIŞMA HAKKIMIZ içindir.

İstanbul Sözleşmesi tek adamın kararı ile fesh edilemez, hala yürürlüktedir! İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’ NDEN VAZGEÇMİYORUZ demek içindir.

Satış sözleşmesine karşı GERÇEK TOPLU SÖZLEŞME ve GREV HAKKIMIZ içindir.

Yürüyüşümüz HUKUKSUZCA İHRAÇ EDİLEN KESK’lilerin, KAMU EMEKÇİLERİNİN İŞE İADE EDİLMESİ, OHAL KOMİSYONUNUN LAĞVEDİLMESİ içindir.

Emeklilerimizin insanca yaşayabileceği EKONOMİK, SOSYAL ve ADİL BİR ORTAM içindir.

Sermayenin pandemi koşullarında Kod 29 adı altında binlerce işçiyi işten atma ahlaksızlığına karşı KAMU EMEKÇİLERİNİN ve İŞÇİLERİN BİRLİKTE MÜCADELE ve DAYANIŞMASI içindir.

Diyerek İstanbul’ dan Ankara’ ya bağlı tüm sendikalarının yürütme kurullarıyla yürüyen KESK yöneticilerini selamlıyoruz.

Demokrasiden, adaletten, emekten, barıştan yana olan herkesi cuma günü 12.30’ da Çalışma Bakanlığı önüne çağırıyoruz.

DİSK İÇ ANADOLU BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ, KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU, TMMOB ANKARA İKK, ANKARA TABİP ODASI, ASMMMO

 

 

 

 

 

form