İstanbul Şubelerimiz, 25 Şubat 2021 Perşembe günü İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde “Vergide, ücrette Adalet Sağlansın! Maliye Hizmetleri Sınıf Oluşturulsun” çağrısıyla basın açıklaması düzenleyerek vergi haftasına ilişkin görüş ve taleplerimizi kamuoyuyla paylaştı.
İstanbul 1 No’lu Şube Başkanımız İsak Ateş tarafından yapılan açıklamada taleplerimiz şu şekilde sıralandı:
– Bakanlık’ta aidiyet ve üst kimlik oluşması için maliye hizmetleri sınıfı oluşturulsun, ek gösterge adaletsizliğine son verilsin!
– Kurum içi özel sınavlar periyodik hale getirilsin, herkesin kadrosunda çalışması sağlansın!
– Uzman kadroların görev tanımı yapılsın, başta inceleme yetkisi bu tanım içerisinde yer alsın!
– Bakanlıkta merkez/taşra ayrımına son verilsin!
– Bakanlık bünyesinde yapılan sınavlarda mülakat uygulamasına son verilsin!
– Maliye Emekçileri arasında ücret adaletsizliğine son verilsin!
– Anayasa’da yer alan vergilendirme ilkeleri, başta eşitlik ve adalet olmak üzere hayata geçirilsin, herkesten ödeme gücüne göre vergi alınsın!
– Emekçiler için nasıl gelir vergisi tarifesi uygulanıyorsa 1 milyon TL üzerinde serveti olanlar için artan oranlı servet vergisi tarifesi uygulansın!
– Her yurttaşımız, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir temel gelire kavuşturulsun!
– Gelir dağılımı adaletsizliğinin nedenlerinden biri olan dolaylı vergi uygulaması sınırlandırılsın!
– Emekçilerin maaşlarında açlık sınırı rakamları vergiden muaf tutulsun, yoksulluk sınırı rakamları en alt vergi diliminden vergilendirilsin, alt dilim %10 oranına çekilsin!
– Gençlerimizin KYK borçları silinsin, öğrencilere kredi değil burs verilsin!
– Eğitim ve sağlık parasız olsun!
– Vergilerimiz pandemi ile etkin mücadele için harcannsın!
– Kadına yönelik şiddetle etkin mücade edilsin, sığınma evleri artırılsın!
– Zorda kalan küçük esnaf için pandemi mücbir sebep ilan edilsin, kapatılan işyerlerinde çalışırken mağdur olan emekçilerin kayıpları karşılansın!
Toplanan vergiler savaşa, sermayeye, ranta, güvenlikçi politikalara, lükse, şatafata değil halk için kullanılmalıdır!
Sermayedarlara cenneti emekçilere cehennemi yaşatan vergi adaletsizliğine artık yeter diyor, VERGİDE ADALET İSTİYORUZ!