Çocuk Cinsel İstismarı Faillerine Yönelik Af Girişimlerinden, İstanbul sözleşmesini ve 6284 Sayılı Şiddet Yasasını Karalamaktan, Kadınların Kazanılmış Haklarını Tehdit Etmekten VAZGEÇİN!

224

Gerici, eril, eşitlik ve özgürlük karşıtı politikalar nedeniyle kadına yönelik şiddet son yıllarda korkunç boyutlara varmasına, hane içinde ve işyerlerinde kadın emeğinin sömürüsünün daha da derinleşmesine, kadın bedenine yönelik cinsiyetçi girişim ve söylemlerin yaygınlaşmasına vb. rağmen iktidar gerekli tedbirleri almadığı gibi toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına dahi tahammül etmemektedir. Daha da vahimi çocuğun cinsel istismarına af için yasa taslağını (TCK 103) her fırsatta gündeme getirmekte, toplumsal ilişkileri dini referansla şekillendirme çalışmalarını devam ettirmektedir.

Konfederasyonumuz çocuğun istismar edilmesinin ve cinsel istismarının, kadına yönelik her türlü şiddetin her zaman karşısında olduğu gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için kararlı bir mücadele yürütmekte, çocuğun korunması ve istismarın engellenmesi, kadına yönelik şiddetin engellenmesi için yapılan çalışmalarda yer almaktadır.

Bu kapsamda KESK Kadın Meclisimizin de içinde yer aldığı, 237 kadın örgütü tarafından oluşturulmuş olan, “Çocuk Cinsel İstismarı Faillerine Yönelik Af Girişimlerinden, İstanbul Sözleşmesi’ni ve 6284 sayılı Şiddet Yasasını Karalamaktan, Kadınların Kazanılmış Haklarını Tehdit Etmekten Vazgeçin!” diyen TCK 103 Çocuk Cinsel İstismarı Affına Karşı Kadın Platformu tarafından yapılan açıklamayı KESK olarak destekliyoruz.

Açıklamanın tam metni için tıklayınız

form