ERGİN YILDIZOĞLU: UÇURUMUN KENARINDA. . . (06. 09. 2018)

167

Münih üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı
ClemensFeust‘a göre,
“Türkiye
ekonomisi bir uçurumun kenarında”,
“Erdoğan Finansal çöküşle resesyon
arasında tercih yapmak zorunda”
(Der
Spiegel
03. 09. 2018). Uluslararası yatırım bankası, ABN-AMRO’nun ekonomistlerinin hazırladığı
Crisis: a long time coming
(04/09/2018) başlıklı Türkiye raporu da
“Türkiye çok sert bir kriz yaşayacak
ekonomik büyüme, 2019’da yüzde -3
olacak diyor”.

2002’de hükümeti ele geçirdikten sonra bir
pasif devrim
süreci içinde devleti, toplumu dönüştürerek siyasi iktidara yükselen, siyasal
İslamın egemen sınıfının
ekonomik çıkarlarının, kültürel projelerinin, dış kaynak girişine bağımlı Türkiye kapitalizmi üzerindeki yıkıcı etkileri ülkeyi o uçurumun kenarına getirdi. Ancak bu
“kriz”
bu etkilere,
Daron Acemoğlu‘nun, 2006 sonrası kurumsal bozulma olarak gördüğü gelişmelere değinmeden de açıklanabilir. Acemoğlu’nun, nedenlerini anlamakta büyük zorluk çektiği, aslında
bir
iktidar biçimi olan
“kurumsal bozulma”
en fazla, ülkenin
“uçurumun kenarına”
gelişini hızlandırmıştır. Benzer krizlerin Arjantin’den, Brezilya’dan Güney Afrika’ya, Endonezya’ya kadar birçok ülkede kendini gösteriyor olması da yerel nedenlerin ötesinde kapitalist sistem çapında dinamiklerin söz konusu olduğunu söylemektedir.
Kimi ülkeler değil tüm sistem

Bugün artık bir ironiye dönüşen
“yükselen
piyasalar”
kavramının kapsadığı ülkelerdeki ekonomik zorluklar, öncelikle, bu ülkelerin kapitalist (emperyalist) sistemle olan ilişkilerinin ürünüdür. Bu zorlukların, adeta düzenli aralıklarla sert krizler üretmesinin arkasında, öncelikle, kapitalist sistemin merkezlerinin (emperyalizmin) kapitalizmin krizini yönetmeye çalışırken ürettikleri politikalar, merkezdeki egemen sermaye ile çevredeki bağımlı sermayenin krize uyum sağlama çabaları yatıyor.

Pazartesi yazımda değinmiştim, bu bağımlılık esas olarak, çevre ekonomilerinin, merkezin ekonomilerinin gereksinimlerine göre
şekillendirilmiş
olmasından kaynaklanıyor. çevre ekonomileri, merkezdeki egemen sermayenin, sermaye, üretken kapasite ihracı, finansal spekülasyon, kaynak tedariki gereksinimlerini karşılayacak biçimde
serbest dolaşımına
açık tutulacaktır. Kapitalist sistemin yapısal krizleri içinde ve özellikle de krizin finansal kriz momentinde bağımlı ülkeler üzerindeki ekonomik ve siyasi basınçlar artacaktır.
Delikten içeri düşerken. . .

Yapısal krizi, II. Dünya Savaşı sonrasının Fordist sermaye birikim rejiminin ve Keynesyen düzenleme sistemlerinin tükendiği 70’li yılların başında patlak verdi. Bu yıllarda merkez sermayenin, krize uyum sağlayabilmek için avlanma alanlarını genişleterek, hızla çevre ekonomilerine gitmeye başladığını görüyoruz. Bu gidişle hızlanan, çevreden merkeze değer transferi, çevre ülkelerde genelleşmiş bir borç krizine yol açtı. Bu borç krizi, çok daha büyük ve hızlı değer transferine olanak verecek yeni bir kriz yönetim modelinin (neo-liberalizmin) çevre ülkelere, IMF ve Dünya Bankası’nın finansal şantajları yoluyla dayatılmasını kolaylaştırdı.

Neoliberal model, çevre ekonomilerinin mal ve sermaye piyasalarını merkez sermayenin kullanımına tamamen açtı. Böylece merkezden çevreye ikinci büyük sermaye akışı,
“yükselen piyasalar”
kavramıyla birlikte başladı. Bu akışın beslediği spekülatif balon ve değer transferi, 1997- 98 Asya krizini yarattı.

En son büyük sermaye akışı, 2008 mali krizinin ardından başladı. Merkez ülkelerin yönetimleri, tükenmiş birikim modelini yenilemeyi deneyeceklerine,
Financial
Times’dan
Wolf‘un da işaret ettiği gibi (04/09/18) mali sermayeyi korumaya, toplam talebi restore etmeye yöneldiler. Faizler sıfır düzeyine indi, piyasaya para basıldı, mali sistemin borçları devlet maliyesine taşındı, oradan da bütçe üzerinden halkın sırtına yıkıldı. Düşük faizler, parasal genişleme yatırımları, tüketimi (ekonomik büyümeyi) canlandırmadı. çünkü, yüzeyde görülen talep yetersizliği, aşırı birikim sorunlarının altında daha derinde,
“üretkenlikteki
gizemli durgunluk”
tartışmalarının ima ettiği gibi bir başka sorun vardı:
Ortada, kârlılığı restore edecek yeni bir
sermaye birikim rejimi yok.

Bu koşullarda merkez sermayesi yine çevre ülkelerin ekonomilerindeki değerleri talan etmeye yöneldi. Gelen sermaye yerli ortaklarını zengin ederken ekonomide büyük bir delik açtı. Yükselen piyasa ekonomilerinin halkları, şimdi de işte bu deliklere düşüyorlar.
6 EYLüL 2018 – CUMHURİYET