ZONGULDAK ŞUBEMİZ: HER KOŞULDA; BAĞIMSIZ YARGI İÇİN, ADALET İÇİN, YARGI EMEKÇİLERİNİN HAKLARI İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ!

264

24 Haziran seçimleri sonrasında ‘yeni devlet düzeni’ olarak ifade edilen ve devletin baştan aşağıya yeniden düzenlenmesinin başladığı bir süreçte, adli yıla başlıyoruz.
60 binin üzerinde yargı emekçisi, kölece çalışma koşullarında yargı hizmeti üretmeye çalışmaktadır. Açlık sınırındaki ücretler, olumsuz çalışma koşulları, iş güvencesinin ortadan kaldırılarak bir gecede KHK ile işinden edilme endişesi, ihraç edilenlerin dışarıda iş bulup yaşamlarını sürdürmelerine dahi izin vermeyen, açlıkla terbiye etmeye yönelik uygulamalar vb gibi nedenlerle kamu emekçileri ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak kıskaç altına alınmıştır.
Zonguldak Şubemiz, Adli Yıl dolasıyla 3 Eylül 2018 Pazartesi günü Zonguldak Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirmiştir.
Şube Başkanımız Hayri Anıl çetin tarafından yapılan açıklamada; yargı emekçilerinin sorunlarına değinilerek Sendikamızın talepleri kamuoyuyla paylaşılmış ve yargı emekçilerini, insanca yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek için verdiğimiz mücadelede, taleplerimizin karşılanması için tek ses olmaya ve Sendikamızda örgütlenmeye davet edilmiştir.
BES, dün olduğu gibi bugün de, yargı emekçilerinin taleplerinin sesi olmaya, talepleri için mücadele etmeye devam edecektir!