MEHVEŞ EVİN: 10 EKİM KATLİAMI DAVASI NEDEN BU KADAR MÜHİM’ (31. 07. 2018)

183

10 Ekim Gar katliamı davası neden kapatılmaya çalışılıyor? Soruşturmanın genişletilmemesi, sorumluların bulunmaması, cezalandırmanın tutuklu sanıklarla sınırlandırılması ne anlama geliyor?[kck]hr align=center size=0 100% /Yakın dönemin
en karanlık, en kanlı terör saldırısınındavasında, alel acele karar aşamasına gelindi. Birkaç gün içinde Ankara Sincan’da görülecek duruşmalardan çıkacak sonuç,
hayati önemde.
Türkiye’nin en kanlı terör saldırısı olarak adlandırılan, IŞİD’in düzenlediği açıklanan
10 Ekim 2015 Ankara Gar katliamında, 103 insan can verdi, 391 insan yaralandı, yüzlercesi de ağır travma yaşadı.
Ankara’nın göbeğinde, barışçıl bir yürüyüşe düzenlenen hain saldırı,
toplumun geniş kesimlerini farklı şekillerde, derinden etkiledi. . . Aynı zamanda siyaseti de şekillendirdi. 1 Kasım seçimi öncesinde, eski
Başbakan Davutoğlu’nun, saldırı sonrasında AKP’nin oylarının arttığını açıkladığını
[