KESK SAMSUN ŞUBELER PLATFORMU: TÜM KAMU ÇALIŞANLARINA 3600, YARDIMCI HİZMETLER SINIFINA EK GÖSTERGE İSTİYORUZ!

273

KESK Samsun Şubeler Platformu tarafından 4 Haziran 2018 Pazartesi günü, “3600 ek göstergenin tüm kamu emekçilerine ayrım gözetmeksizin verilmesi” talebiyle, Uğur Mumcu Parkında basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.
Samsun Şubemizle birlikte yapılan basın açıklamasına KESK’e bağlı sendikalar ve demokratik kitle örgütleri destek vermişlerdir.
Açıklamada; ayrım gözetmeksizin tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge, çalışanlar için gelir vergisi diliminin %10’da sabitlenmesi, ek ödemelerin artırılması ve ek ödemelerin emekli aylığına yansıtılması talep edilmiştir.