MÜLAKAT ‘TORPİL’ DEMEKTİR!

209


float: ; /Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda MüLAKAT skandalı!
Bakanlık yaptığı görevde yükselme sınav sonuçlarını 21 Mayıs’ta açıkladı.
Ancak Bakanlık Kısım Amirliği için yapılan görevde yükselme sınavında, 99,97 puan alan yazılı sınav birincisini, yapılan mülakat sonucunda eleyerek büyük bir hukuksuzluğa imza attı.
Geçtiğimiz yıllarda siyasal kadrolaşma amacıyla gündeme getirilen ve Danıştay tarafından “objektif olmama” gerekçesiyle iptal edilen “sözlü sınav” ın işe alımlarda ve görevde yükselme sınavlarında kalıcı hale getirilmesi; kamuda “siyasi kadrolaşma”, torpil ve haksızlıkları arttırmış, buna bağlı olarak iş yerlerinde iş barışının bozulmasına sebep olmuştur.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tartışmalı sözlü sınav uygulamalarıyla ilgili; “Adayların eşit şartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan merkezi sınavdan sonra, her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması, merkezi sınavın nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi, sözü edilen sınavın tek aşamalı olarak sözlü şeklinde yapılması halinde de sınavın yargısal denetimi sınırlandırılmış olacaktır” kararını verdi ve düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Yargı kararlarına rağmen sözlü sınavda ısrar edilmesi, siyasi kadrolaşmada ısrar edilmesi anlamına gelmektedir.
İşte biz bunun için diyoruz ki; kamuda atama ve görevde yükselme sınavlarında objektif değerlendirme kriterlerinden yoksun, kayırmacılığa açık, siyasi görüşlere göre kategorize eden, eşitlikçi olmayan, kirlenmiş torpil ilişkilerini devreye sokan mülakat uygulaması derhal kaldırılmalı, siyasi düşüncesine, inancına, kimliğine, cinsiyetine bakılmaksızın, herkesin eşit şartlarda olduğu objektif yöntemlerle sınavlar yapılmalıdır.
Mülakat, kadrolaşma, ayrımcılık, hukuksuzluktur. İş barışı ve iş güvencesi için “MüLAKAT DEĞİL LİYAKAT” esas alınsın.