1 MAYIS’TA BULUŞUYORUZ! BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ!

227Birlikte Güçlüyüz!
Bu u& 776;lkenin tu& 776;m deg& 774;erlerini ve gu& 776;zelliklerini u& 776;retenler, emeg& 774;iyle bu u& 776;lkeyi var edenler
1 Mayıs’ta bulus& 807;uyor.
C& 807;alıs& 807;ırken o& 776;lmek, sakat kalmak, tu& 776;kenmek istemeyenler,
yas& 807;amı savunanlar bulus& 807;uyor.
Bize dayatılan bu vahs& 807;i sermaye du& 776;zenine kars& 807;ı is& 807;ini, ekmeg& 774;ini, s& 807;ekerini, deresini, ormanını, tarlasını,
u& 776;lkesini ve geleceg& 774;ini savunanlar bulus& 807;uyor.
Ac& 807;lık/yoksulluk sınırının altında u& 776;cretlere mahkum edilenler, “gec& 807;inemiyoruz” diyenler,
is& 807;sizler bulus& 807;uyor.
Emek, barıs& 807;, demokrasi, es& 807;itlik, o& 776;zgu& 776;rlu& 776;k, kardes& 807;lik, laiklik, adalet mu& 776;cadeleleri bulus& 807;uyor.
Yas& 807;amını, dog& 774;asını, aklını ve memleketi,
sermayenin ve tek adam rejiminin kus& 807;atmasına kars& 807;ı savunanlar bulus& 807;uyor.
S& 807;iddete, ayrımcılıg& 774;a, tacize, tecavu& 776;ze, yok sayılmaya kars& 807;ı “emeg& 774;imiz, bedenimiz, kimlig& 774;imiz bizimdir” diyen
kadınlar bulus& 807;uyor!

“Bu daha bas& 807;langıc& 807;”
diyenler,
“hayır”
diyenler,
“adalet”
diyenler bulus& 807;uyor.
Savas& 807;a kars& 807;ı es& 807;it, o& 776;zgu& 776;r ve bir arada
kardes& 807;c& 807;e yas& 807;amı savunanlar bulus& 807;uyor.
Bu u& 776;lkenin emeg& 774;iyle yas& 807;ayan c& 807;og& 774;unlug& 774;u,
u& 776;lkenin yok sayılmak istenen gerc& 807;ek sahipleri bulus& 807;uyor.
Bu u& 776;lke ic& 807;in c& 807;alıs& 807;an ama en temel hakları yok sayılan milyonlar, yurttas& 807; oldukları- nı hatırlatmak ic& 807;in, “Cumhur”un kim oldug& 774;unu go& 776;stermek ic& 807;in, birlik-mu& 776;cadele ve dayanıs& 807;ma ic& 807;in bulus& 807;uyor.
Kadın erkek, genc& 807; yas& 807;lı c& 807;ocuk bu bu& 776;yu& 776;k bulus& 807;maya hazırlanıyor.
Milyonlar OHAL ile dayatılan yeni rejimin karanlıg& 774;ına teslim olmuyor.
Milyonlar bir arada kazanacag& 774;ımız rengarenk, gu& 776;nes& 807;li gu& 776;zel gu& 776;nlerin, emek ile kuracag& 774;ımız
geleceg& 774;in resmini c& 807;izmek ic& 807;in bulus& 807;uyor.
Milyonlar 1 Mayıs meydanlarında bulus& 807;uyor.
Birlikte gu& 776;c& 807;lu& 776;yu& 776;z! Birlikte bas& 807;aracag& 774;ız!
İngilizce – Arapça – Kürtçe için tıklayınız