İNSANCA YAŞAM VE İŞ GÜVENCEMİZ İÇİN OHAL’E HAYIR!

205Bugün Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı önünde İNSANCA YAŞAM VE İŞ GüVENCEMİZ İçİN OHAL’E HAYIR! şiarıyla bir basın açıklaması yapmak için toplanan yönetici ve üyelerimiz polis müdahalesi ile engellenmiştir.
Eyleme destek veren CHP milletvekilleri Eren Erdem, Necati Yılmaz, Mehmet Tüm’ün diyalog çabalarına rağmen; plastik mermi ve biber gazı ile yapılan sert müdahalede yaralananlar olmuştur.
Saat 14. 00’te Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nda (SES) yapılan basın toplantısı ile yaşanan saldırı kınanmış, çalışma Bakanlığı önünde yapmamız polis saldırısı ile engellenen açıklamamız, kamuoyu ile paylaşılmıştır.
YETER UZATMA!
İNSANCA YAŞAM VE İŞ GüVENCEMİZ İçİN
OHAL’E HAYIR!

Toplum olarak tarihimizin belki de en karanlık döneminden geçiyoruz.
20 Temmuz 2016 tarihinden bugüne süren OHAL ile hukuksuzluğun, adaletsizliğin, emeği hedef alan saldırıların
merkez üssü haline getirilen bir ülkede
hayatta kalma mücadelesi veriyoruz.
Daha üç, beş yıl öncesine kadar ağızlarından ‘ileri demokrasi’ söylemini düşürmeyenler bugün anayasanın, hukukun ayaklar altına alındığı OHAL düzenine sımsıkı sarılıyorlar.
OHAL’ siz yapamıyorlar.
çünkü
ülkenin yasalarla değil, fermanlarla yönetilir hale gelmesine itiraz eden herkesi susturmak, sindirmek için OHAL’le ayakta tutukları baskı düzenine ihtiyaçları var.
OHAL’ siz yapamıyorlar. çünkü
yıllardır hayata geçirilen sermaye yanlısı, emek karşıtı düzeni daha da acımasız bir biçimde sürdürebilmeleri için OHAL’e ihtiyaçları var.
OHAL’ siz yapamadıklarını,
Anayasa ve yasalarla teminat altına alınmış grev hakkını, sendikal hak ve özgürlükleri engellemek için
‘OHAL’den istifade ettiklerini’
kendileri de itiraf ediyorlar.
OHAL’siz yapamıyorlar.
çünkü
kamu alanını tasfiye etmek, kamu kurumlarını şirketleştirmek, biz kamu emekçilerini iktidarlarının kapıkulu haline getirmek için OHAL’e ihtiyaçları var.
Fiilen yok edilen iş güvencemizi kalıcı olarak ortadan kaldırmak, kamuda kuralsız, esnek, güvencesiz istihdamı yaygınlaştırmak için OHAL düzenine ihtiyaçları var.
Kariyer ve liyakati yok saymak, bizi performans tuzağı ile birbirimizin düşmanı haline getirmek için OHAL düzenine ihtiyaçları var.
OHAL’siz yapamıyorlar. çünkü
gerçeklerin aydınlığa çıkmaması için OHAL karanlığına ihtiyaçları var.
OHAL’ siz yapamıyorlar.
çünkü
ülkenin, halkın, işçilerin, emekçilerin bekası için değil, kendi iktidarlarının bekası için, fiili tek adam rejiminin kalıcı hale getirilmesi için OHAL’e ihtiyaçları var.
Eğer gerçekten, ülkenin, halkın bekasını düşünselerdi;
15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında tüm toplumun ve parlamentoda yer alsın almasın bütün siyasi partilerin darbe karşıtı tutumunun belirleyici olduğunu unutmazlardı. Sırtlarını OHAL’e değil, tüm toplumda ve parlamentoda sağlanan darbe karşıtı tutuma dayarlardı.
Eğer gerçekten, ülkenin, halkın bekasını düşünselerdi;
15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağını ortaya çıkarmak için adım atarlardı. Darbelerin panzehiri olan gerçek bir demokrasinin hayat bulmasından yana tutum alırlardı.
Ama yapmadılar.
Bunların yerine parlamentoyu işlevsiz hale getirip, anayasayı askıya aldılar. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerini yerle bir ettiler. OHAL’i yaşamımızın her hücresine müdahale etmenin aracı haline getirdiler.
Gece yarıları çıkardıkları KHK’ler ile 116 bin kamu emekçisini hiçbir soruşturma ve mahkeme süreci olmadan sorgusuz, sualsiz işinden, ekmeğinden ettiler.
Hukukun en temel normlarını tepe taklak edip masumiyet karinesini yok saydılar.
Neyle suçlandığını dahi bilmeyen 116 bin kamu emekçisini bir yıl sonra kurdukları OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna havale edip, ‘git suçsuzluğunu ispatla’ dediler.
11 yıl boyunca ‘beraber yürüdük biz bu yollarda’ nakaratını tutturdukları yapıya karşı, birileri gibi, 15 Temmuz’dan sonra değil,
en başından beri mücadele eden konfederasyonumuz KESK’i hedefe koydular.
Kuruluşumuzdan bugüne sürdürdüğümüz emek ve demokrasi mücadelemize diş bileyenler,
Anayasa ile yasalarla, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşme ve anlaşmalarla güvence altına alınmış sendikal hak ve özgürlüklerimizi kullanmamızı ‘suç’ sayanlar,
Fişleme, suçlama ve ihbarcılık sistemini esas alarak bağlı sendikalarımız üyesi 4. 218 kamu emekçisini işinden, ekmeğinden ettiler.
On binlerce kamu emekçisinin işsiz bırakıldığı, intihara sürüklendiği koşulları görmezden geldiler. Yaşanan hukuksuzluğa, keyfiliğe karşı çıkanları ‘mağduriyet edebiyatı yapmakla’ itham ettiler.
Şimdi de ‘bir iki aya kalmaz kaldırırız’,
“vatandaşa değil, kendimize ilan ediyoruz”
diyerek tam 6 defa uzatıp 20 aydır sürdürdükleri anti demokratik, hukuksuz düzeni bir kez daha uzatmak istiyorlar.
Evet, onların OHAL’e ihtiyacı var.
Ama ‘rekor büyüme’ nutuklarına, çarpıtılmışİK rakamlarına itibar etmeyen,
Artan işsizliği, hayat pahalılığını iliklerine kadar yaşayan milyonlar,
İster mavi yakalı ister beyaz yakalı olsun iki yakası bir araya gelmeyen,
ülkenin ezici çoğunluğunu oluşturanlar olarak ekmeğimizi her geçen gün küçültüp haklarımızı özgürlüklerimizi sınırlayan OHAL’e
de
ğil,
Demokrasiye, adalete, barışa, kardeşliğe, laik bir düzene ve seküler yaşama ihtiyacımız var.
Bunun için
bugün Türkiye’nin dört bir yanında alanlara, meydanlara çıkan KESK’liler olarak
İnsanca Yaşam ve İş Güvencemiz İçin OHAL’e Hayır!
diyoruz.

Demokrasiden, barıştan, hukuktan, adaletten, emeğin hakkını aldığı insanca bir yaşamdan yana olan herkesi;
OHAL’in kaldırılması,
KHK’lerin geri çekilmesi,

Hukuksuzca ihraç edilen/açığa alınan tüm kamu emekçilerinin işlerine geri dönmelerinin sağlanması,
Bugünden tezi yok içeride ve dışarıda barışçıl, laik ve demokratik ortamı sağlayacak adımların atılması mücadelesinde yan yana, omuz omuza olmaya çağırıyoruz.


YÜRÜTME KURULU