ANTALYA ŞUBEMİZ: PASAPORT VE EHLİYET İŞLEMLERİNİN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARINA YÜKLENMESİ KABUL EDİLEMEZ!

218

Antalya Şubemiz, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin bir yıl içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

6 Nisan 2018 Cuma günü Şubemizde yapılan basın toplantısında Sendikamızın görüş ve talepleri kamuoyuyla paylaşıldı.
Şube Başkanımız Devrim Mol tarafından yapılan açıklama aşağıdadır:Değerli basın emekçileri;
GEREKLİ ALTYAPI OLUŞTURULMADAN PASAPORT VE SüRüCü BELGESİ İŞLEMLERİ NüFUS MüDüRLüKLERİNE DEVİR OLDU!
Resmî Gazete ‘de, 29 Ekim 2016’da yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 3152 sayılı Kanun’a eklenen geçici maddede, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin bir yıl içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredileceği belirtilmişti.
Buna göre, 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren, daha önce emniyet genel müdürlüğü tarafından yaklaşık 5000 personelle yapılan pasaport ve sürücü belgesi işlemleri nüfus müdürlükleri tarafından yapılmaya başlanılmıştır.
Sürekli artan iş kalemleri ile birlikte nüfusun çok büyük kesiminin yığınlar halinde hizmet aldığı bir kuruma dönüştürülen nüfus müdürlüklerinde, başta seçim ve sınav dönemleri olmak üzere hafta sonu da dahil gece gündüz demeden çok yoğun koşullarda çalıştırılan nüfus emekçilerinin iş yükü ve angarya çalışma her geçen gün artmakta olup çalışma koşulları içinden çıkılamaz hale gelmiştir
Personel artırımı olmaksızın, aynı fiziksel yetersizliklerle beraber sürekli artan iş yükünün üstüne, bir de pasaport ve ehliyet işlemlerinin nüfus müdürlüğü çalışanlarına yüklenmesi, kabul edilemez bir durumdur.
Emniyet müdürlüklerinden ikişer aylığına birer adet geçici personel görevlendirildiği öğrenilmiştir. Bu durum çözüm olmaktan çok uzaktır. Bu şekilde nüfus müdürlüklerinin artan iş yükünün önüne geçilmesi mümkün değildir. Söz konusu işlerin devrine ilişkin 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bir buçuk yıl önce yayınlanmasına rağmen, hiçbir önlemin alınmaması daha ilk gün sistemin kilitlenmesine neden olmuş ve nüfus müdürlüklerinin asli işi olan Kimlik Kartı, soyadı değişiklikleri, adres değişiklikleri vs. işlemler de yapılamaz hale gelmiştir. Bu durumun sorumlusu işyerlerinden bağımsız kararlar alan yetkililerdir.
Artan iş yükü nedeniyle kadrolu ilave personel istihdamı için gerekli adımlar hemen atılmalıdır. Ancak, geçiş sürecinde, daha önce pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinde fiilen çalışan Emniyet Müdürlüğü personelinin (onayları da alınarak) işleri ile beraber Nüfus Müdürlüklerine yakın yerlerde oluşturulacak birimlerde görevlendirilmesi sağlanmalıdır.
Fiziksel mekanlar artan iş yüküne göre zaten cevap veremez hale gelmiş iken, mevcut ortamlara yeni masa sandalye eklenerek iş yerlerinin daha da çalışılamaz hale getirilmesine neden olacak uygulamalardan kaçınılmalı, ilave yeni çalışma alanları bulunarak eklenmelidir.
Yeni personel istihdamına rağmen, olağan üstü dönemlerde, personelin normal mesai dışında gönüllü çalışacak olanların fazla çalışma sürelerine ilişkin verilecek mesai ücretleri günün koşullarına uygun hale getirilmeli, fazla mesai ücretleri 5 katı olarak hesaplanmalıdır.
Hafta sonu da dahil gece gündüz demeden çalışmak zorunda bırakılan nüfus emekçilerinin işe gidiş gelişi için servis mutlaka konulmalı, fazla mesai çıkışına göre de servis saatleri düzenlenmelidir. Ayrıca cumartesi pazar ve gün içinde fazla mesai yaptırılan personelin yemek sorunu çözülmelidir.
Nüfus emekçilerinin insanca çalışma koşulları sağlanması için gerekli önlemler derhal alınmalıdır.
Bütün Nüfus emekçilerini hakları ve gelecekleri için mücadele etmeye, sendikamızda örgütlenmeye çağırıyoruz.
YAŞASIN öRGüTLü MüCADELEMİZ!