4/C’Lİ PERSONELİN 4/B’YE GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI YAYINLANDI. . .

213

Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, 30 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Karar için