BASIN, DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK BASKILARA SON VERİLMELİDİR!

226

Gerçeklerin ortaya çıkmasında büyük rolü olan basın yayın organlarına, basın özgürlüğüne yönelik iktidarın tahammülsüz ve baskıcı politikaları artarak devam etmektedir.
özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin İstanbul Beyoğlu ilçesinde bulunan merkez binasının ve gazetenin basımının yapıldığı matbaanın dün gece yarısı polis tarafından basılması, gerçekleştirilen gözaltılar ve ardından kayyım atanarak gazetenin işlevsiz kılınma çabası bir kez daha baskı, sindirme ve gözdağı politikalarının devam ettiğini göstermiştir.
özgürlükten, demokrasiden emekten ve eşitlikten yana basın yayın organlarını, halkın haber alma hakkını, düşünce ve ifade özgürlüğünü engellemeye yönelik yapılan tüm yasal değişikliklere rağmen basın, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik her tür operasyon ve baskı temel hak ihlalidir. Basını özgür olmayan bir ülkede, asgari düzeyde bile olsa, demokrasinin yaşam bulması, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi mümkün değildir.
Bu kapsamda yine dün (28 Mart) yürürlüğe giren internete “RTüK Denetimi”nin önünü açan yasa Resmi Gazete’de yayımlandı.
İnternet yayıncılığına ‘sansür’ anlamına gelen yasayla ‘Beğenilmeyen’ yayınlara ilişkin RTüK artık internetteki görüntülü içeriklere yayın yasağı getirebilecek.
Yargıya olan güvenin OHAL-KHK Rejiminde ortadan kalkması, AKP hegemonyasını ve politikalarını kabul etmeyen herkesin “sıra bana ne zaman gelecek” kaygısını taşıması, çeşitli gerekçelerle muhalif kesimlere yönelik operasyonların korku iklimini yaymamanın aracı haline dönüştürüldüğü ve AKP hegemonyasını pekiştirmeyi amaçladığı çok açıktır.
Konfederasyonumuz 28 Mart’ta özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’ne yapılan kayyım darbesini de bu kapsamda değerlendirmekte, basın, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi temel insan haklarına yönelik tüm baskılar, göz altılar, tutuklamalar ve sansür kabul edilemez!
Demokrasinin, barışın, laikliğin tesis edildiği, en temel insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı, bir memleket için emek ve demokrasiden yana herkes ile yan yana mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz!
KESK Yürütme Kurulu