NEWROZ KUTLU OLSUN! NEWROZ PÎROZ BE!

388

Barışın, Kardeşliğin, Dayanışmanın, özgürlüğün, Direnişin, Emeğin Ve Baharın Adı Newroz Kutlu Olsun!Newroz Pîroz Be!
Yeni başlangıçlar, yeni doğuşların adıdır bayramlar…
Halkların kültüründe birliğin, barışın ve mutluluğun sembolüdürler.
İnsanlık değerleri adına zulme, zorbalığa ve gericiliğe karşı görkemli direnişlerin sergilendiği Ortadoğu coğrafyası, büyük bayramların da mekânı olmuştur. Direnişlerin zaferlerle sonuçlandığı günler bayram olarak kutlanmıştır.
özünü direnişten alan Newroz bu bayramların başında gelenlerindendir.
Günümüzden 4000 yıl önce Gutiler tarafından “yeni gün” anlamına gelen Zagmuk bayram kutlamaları daha sonra Hurri, Kassit, Mitani, Urartu ve Medler zamanında da sürdürülmüştür. Tarihsel köklerini işte bu kutlamalardan alan Newroz M. ö. 612 tarihinde zalim Dehak’ın zulmüne balyozuyla son veren Demirci Kawa’nın önderliğinde başlayan isyanın simgesi olmuştur.
O günden beri de sadece Ortadoğu haklarının değil, zulme başkaldıran tüm halkların bayramı olmuştur Newroz.
Newroz’un özü olan
barış ve kardeşlik talepleri ayrılıkçı değil, tam aksine en etkili birleşme, kardeşleşme aracıdır.
2018 Yılı Newroz’una OHAL Gölgesi Altında Giriyoruz!
15 Temmuz darbe girişiminin fırsata çevrilmesiyle muhalif tüm kesimlerin topyekûn susturulması, etkisizleştirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin, sendikal hakların OHAL ile askıya alınması katlanarak sürüyor.
Aralarında binlerce üyemizin de olduğu on binlerce kamu emekçisi haksız, hukuksuz, sorgusuz, sualsiz ihraç ediliyor, açığa alınıyor.
Tüm demokratik eylem ve etkinlikler yasaklanıyor. Kadına yönelik şiddet meşrulaştırılıyor,
çocuk istismarlarına yandaş cemaat yurtlarındaki cinsel istismarlar ekleniyor, çalışma yaşamındaki saldırılara yenileri eklenerek iş güvencemiz de elimizden alınmak isteniyor,
iş cinayetleri aramızdan yeni canlar almaya devam ediyor…
21.
yüzyılda da zulüm ve zorbalığın yürütücüsü günümüz DEHAKLARI her türlü baskı ve zoru kullanarak emek ve demokrasi güçlerini sindirmeye, baskı altına almaya çalışıyorlar. Şiddet ve savaş politikalarıyla özgürlük, emek ve demokrasi mücadelesini engellemek istiyorlar.
Oysa zulme karşı bir kez daha emekçiler ve ezilenler Demirci KAWA ruhuyla mücadelelerini sürdürüyorlar.
Alışmayacağız, teslim olmayacağız, direneceğiz!
Ortadoğu halkları 2018 yılında Newroz’un binlerce yıldır harlanan mücadele ruhundan aldıkları güçle günümüz Dehaklarının tüm baskı, zor ve şiddetine karşı direnecek, barışın, özgürlüğün ve demokrasinin egemen olacağı demokratik bir Ortadoğu ve eşitlikçi, özgürlükçü bir geleceğin inşasını birlikte öreceklerdir.
Binlerce yıllık köklü tarihi ve kültürel değerleriyle Anadolu ve Mezopotamya topraklarında yaşayan bütün halklar için barış ve kardeşlik tutumunda ısrar edilmesi, bu ülke topraklarında yaşayan insanlara verilecek en büyük hediye olacaktır.
Eşit, özgür ve insanca yaşam mücadelesinin ilerleyebilmesi savaş çığlıkları ile değil, emekçiler arasındaki özgürlük, barış ve kardeşlik duygularının güçlenmesi ile mümkündür.
2018 Newroz’unun barış ve kardeşliğe, çatışmaları durmasına ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesine vesile olmasını umuyoruz.
NEWROZ DİRENİŞTİR!NEWROZ BERXWEDANE& 4316;& 4312;& 4328;& 4316;& 4304;& 4309;& 4321;
& 4332;& 4312;& 4316;& 4304;& 4304;& 4326;& 4315;& 4307;& 4308;& 4306;& 4317;& 4305;& 4312;& 4321;NEVRÛZ
RÛZÎ
TAB
BORDEN EST
& 1398;& 1399;& 1377;& 1398;& 1377;& 1391;& 1400;& 1410;& 1396;
& 1383;
& 1380;& 1387;& 1396;& 1377;& 1380;& 1408;& 1400;& 1410;& 1385;& 1397;& 1377;& 1398;NEWROZ KUTLU OLSUN!NEWROZ PİROZ BE!
Baskı,
Zor Ve
Şiddetine, Savaşa, Sömürüye ve Zulme Karşı;“EŞİT, öZGüR, ADİL BİR üLKE İSTİYORUZ!BARIŞ İçİNDE BİRARADA YAŞAMISAVUNUYORUZ!”
NEWROZ’DA ALANLARDAYIZ!