İZMİR’DE GÖZALTINA ALINAN SENDİKA YÖNETİCİLERİMİZ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR!

213

Bir yandan iktidarın gözetimi altında binlerce vatandaşın varını yoğunu talan eden çiftlik Bank vakası, bir yandan ülkeyi çiftlikleri gibi yöneten iktidar! Yozlaşmanın, gericiliğin, yolsuzluğun, OHAL döneminde katlanarak büyümesi elbette tesadüf değildir. İçeride ve dışarıda savaş politikaları, temel hak ve özgürlüklerin, sendikal hakların rafa kaldırılması, iktidarın denetimden muaf tutulması ve hukuksuzluk her tür keyfiliğin önünü açıyor.
Her güne yeni baskılarla, yeni gözaltı ve tutuklama haberleri ile uyanır hale geldik. “İhbar var” denilmesi günlerce sürecek gözaltılar için yeterli bir gerekçe olmaktadır.
“İsimsiz ihbarlar dikkate alınmayacak” hükmüne rağmen bugüne kadar asılsız ihbarlar için tek bir girişimde bulunulmaması ihbarları kimin yaptığını da ele vermektedir. İhbarları üstlenmemelerinin bir nedeni de birbirinden kuşkulanan, güvenmeyen, biraraya gelemeyen, dayanışma ilişkilerinden yoksun toplumsal ilişkiler ağı geliştirmektir. Böylesi bir toplumsal yapı ile iktidarlarını sürdürmek ve faşizan politikalarına meşruiyet kazandırmak istiyorlar.
Onlarca polisin havadan ve kapıları kırarak gerçekleştirdiği şafak operasyonları ile evlerimizi, işyerlerimizi, sendikalarımızı basması sonrasında gözaltına alınan sendikalarımız üyelerine katıldıkları sendikal eylem ve etkinlikler sorulmaktadır. Ancak İçişleri Bakanlığı operasyon öncesi ve sonrasında kamuoyuna yaptığı açıklamada çeşitli yasa dışı örgüt isimlerini sayarak üyelerimizi peşinen suçlu göstermektedir.
Bunun son örneği bu sabah İzmir’de yaşanmıştır. “Hakkınızda ihbar var” denilerek sendikamız TüM BEL SEN
1 Nolu şube başkanı çağdaş Yazıcı ve şube yöneticisi, Genel Meclis üyemiz Recep Temel ile EĞİTİM SEN İzmir 6 Nolu Kadın Sekreteri İdil Uğurlu gözaltına alınmışlardır.
Hukuk hiçbir dönemde bu kadar ayaklar altına alınmadı. Siyasi iktidarı bir kez daha uyarıyoruz; ülkeyi babanızın çiftliği gibi yönetmekten vaz geçin. OHAL sopası ile bizleri emek, demokrasi ve barış mücadelesinden alıkoyamayacaksınız!
Arkadaşlarımızın gözaltına alınmasını kınıyoruz. İzmir EĞİTİM SEN ve TüM BEL-SEN şube yöneticilerimiz derhal serbest bırakılmalı, hukuk tanımaz saldırılara son verilmelidir.
YÜRÜTME KURULU